Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Trouwen / geregistreerd partnerschap in Gorinchem

  Gefeliciteerd, u gaat een huwelijk of partnerschapsregistratie aan! Heeft u beide de Nederlandse nationaliteit en woont u beide in Nederland dan kunt u dit online regelen met DigiD. Zorg dat u van alle benodigde documenten en formulieren een foto of scan heeft gemaakt voor het uploaden!

  Online regelen huwelijk of partnerschapsregistratie

  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of woont u of uw partner niet in Nederland? Mail dan naar trouwen@gorinchem.nl

 • Melden van een voornemen tot geregistreerd partnerschap

  Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan moet u dat eerst melden. U doet dat in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap aangaat. Is dat de gemeente Gorinchem, regel dit dan online met DigiD!

  Melden voornemen geregistreerd partnerschap

 • Opkoopbescherming en verhuren van woonruimte

  Uit onderzoek in 2022 en 2023 blijkt dat in de Benedenstad, Gildenwijk (met Schelluinsestraat) en Stalkaarsen weinig betaalbare en middeldure koopwoningen zijn. Dat komt omdat beleggers daar woningen kopen om vervolgens te verhuren in de vrije huursector. Beleggers hebben meer geld om zo’n woning te kopen dan gewone kopers. Daardoor verdringen beleggers koopstarters en mensen met een middeninkomen op de koopwoningkoopmarkt. 

  Opkoopbescherming

  Gemeente Gorinchem wil dat dit opkopen van woningen door beleggers stopt en dat gewone kopers in die drie wijken ook een woning kunnen kopen. Daarom geldt met ingang van 15 juni 2024 de opkoopbescherming. Hiermee is kopen om te verhuren niet meer toegestaan. Ook gaat opkoopbescherming het komen en gaan van huurders in die wijken tegen. 

  Wanneer valt een koopwoning onder de opkoopbescherming?

  Een koopwoning valt vanaf onder de opkoopbescherming als:

  • de woning in Benedenstad, Gildenwijk (met Schelluinsestraat) of Stalkaarsen staat, en
  • de woning een WOZ-waarde heeft die lager is dan de NHG-grens (nu: €435.00 euro) en
  • iemand eigenaar wordt na de inwerkintreding van de opkoopbescherming, en
  • de woning op het moment van het verkrijgen van het eigendom: 
   • niet is verhuurd en gebruikt wordt, of
   • wel verhuurd is maar dan voor een periode van minder dan zes maanden of
   • wel verhuurd is maar met een verhuurvergunning opkoopbescherming.

 • Mantelzorg

  Zorgt u langere tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers in Gorinchem hebben recht op hulp en ondersteuning. Het Mantelzorgsteunpunt is er voor u.

 • Melden van een voorgenomen huwelijk

  Gaat u trouwen? Dan meldt u dit bij de gemeente waar u gaat trouwen. Is dat de gemeente Gorinchem, regel dit dan online met DigiD!

  Melden voorgenomen huwelijk

 • Klachten

  • Hebt u een klacht over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of  onveilige verkeerssituatie? Deze klachten meldt u bij Melding over uw buurt.
  • Is uw container niet geleegd? Neem contact op met reinigingsdienst Waardlanden
  • Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.
  • Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen.