Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Een Bewijs van in leven zijn is een document van de gemeente waarin staat dat u in leven bent. In het buitenland heet dit een Attestatie de vita. Dit is de internationale term voor het Bewijs van in leven zijn. Het is in meerdere talen beschikbaar. U heeft dit nodig als een pensioenfonds of een andere instantie om een bewijs vraagt dat u in leven bent. Afspraak maken Afspraak maken Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita Wat moet u weten Een Bewijs van in leven zijn en een Attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aanvragen aan de balie. Online kunt u wel een Nederlandstalig uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen. Let op: voor buitenlandse pensioenfondsen of andere organisaties heeft u een Attestatie de vita nodig. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Pinpas, u betaalt bij de aanvraag Brief van uw pensioenfonds als dit nodig is Kosten Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita: € 16,60 Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita met brief van uw pensioenfonds: gratis

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs verlengen kan online. Dit is sneller. Het rijbewijs ligt dan al na 2 werkdagen voor u klaar. Bij een aanvraag via de balie heeft u het rijbewijs pas na 6 werkdagen. Aanvragen en ophalen doet u altijd zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Online verlengen Laat een pasfoto maken bij een RDW-erkende fotograaf. Ga naar de website van de RDW en vraag het rijbewijs aan. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Haal uw nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw oude rijbewijs mee. Uitbreiden rijbewijs U heeft een rijbewijs nodig voor alle voertuigen: van bromfiets tot bus. Misschien heeft u al een rijbewijs en mag u nu in nog een voertuig rijden. Bijvoorbeeld: u had al een brommerrijbewijs en heeft nu ook het examen voor een personenauto gehaald. Dan moet u het bestaande rijbewijs laten uitbreiden. Ook dit doet u online via de website van de RDW. Eerste rijbewijs Doe uw aanvraag online en maak een afspraak. U betaalt online meteen de kosten. U heeft DigiD nodig. Laat een pasfoto maken en neem die mee naar de afspraak. Neem ook uw paspoort of ID-kaart mee. Haal uw rijbewijs na 6 werkdagen op. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw paspoort of ID-kaart mee. Komt u er online niet uit Misschien komt u er online niet uit. Plan dan een afspraak in om langs te komen in ’t Lossers Hoes of het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, Enschede): Afspraak maken in ’t Lossers Hoes Afspraak maken in het Stadskantoor (Enschede) Bel 053 - 537 74 44 Dit neemt u mee: Geldig paspoort of geldige ID-kaart Pasfoto Uw oude rijbewijs, bij verlengen of uitbreiden Pinpas, u betaalt de kosten van uw rijbewijs tijdens uw afspraak 6 werkdagen na uw afspraak kunt u uw rijbewijs ophalen. Neem uw oude rijbewijs mee. Heeft u geen oud rijbewijs, neem dan uw paspoort of ID-kaart mee. Vergeet uw rijbewijs niet op te halen Haal binnen 3 maanden uw rijbewijs op. Daarna kunt u het niet meer ophalen. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring is soms verplicht bij het halen of verlengen van uw rijbewijs. Dit is zo als 1 van de volgende situaties van toepassing is: U bent 75 jaar of ouder U heeft gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag U heeft een rijbewijs met categorieën C, CE, D of DE U kunt een gezondheidsverklaring online aanvragen bij het CBR. U kunt een gezondheidsverklaring ook afhalen en betalen in 't Lossers Hoes. Maak online een afspraak. Spoedaanvraag Als u uw rijbewijs snel nodig heeft, kunt u een spoedaanvraag doen. Dit kan alleen aan de balie. Plan zelf een afspraak in. Vul bij ‘opmerking’ in dat het om een spoedaanvraag gaat. Spoedaanvragen moeten voor 14.00 uur binnen zijn. Maak daarom een afspraak vóór 14.00 uur. Afhalen kan dan meestal de volgende werkdag vanaf 10.00 uur. Rijbewijs kwijt of gestolen U kunt online aan de RDW doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw rijbewijs wordt meteen ongeldig. U kunt ook aan de gemeente doorgeven dat uw rijbewijs kwijt of gestolen is. Maak een afspraak en vraag meteen een nieuw rijbewijs aan. De gemeente maakt een verklaring van vermissing. Als u dit meldt, is het rijbewijs direct ongeldig. Dit blijft zo, ook als u uw rijbewijs toch terugvindt. Begeleiderspas Wie jonger is dan 18 jaar, heeft een rijbewijs en een begeleiderspas nodig om auto te rijden. Een begeleiderspas aanvragen kan online bij de RDW. Kosten Rijbewijs € 51,10 Extra kosten spoedprocedure € 39,65 Gezondheidsverklaring € 44,50 Meer informatie Buitenlands rijbewijs omwisselen

 • Klacht over medewerker van de gemeente

  Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld: Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg U onjuiste informatie kreeg Een medewerker u onbeleefd behandelde U van het kastje naar de muur gestuurd wordt Er niet naar u geluisterd wordt  Uw privacy geschonden is Dan zijn wij er voor u.  De klachtencommissaris is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en weet de weg binnen de gemeente. Als uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder doe dan een melding. Bijvoorbeeld: Overlast Onderhoud van groen Kapotte lantaarnpalen Melding doen Hoe dient u een klacht in Dit kan op een van de volgende manieren: Online formulier Per post: Klachtencommissaris gemeente Losser, Postbus 20, 7500 AA Enschede Bel 053 - 481 86 86 E-mail: klacht@losser.nl  Wat gebeurt er daarna Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. Samen met u wordt er gekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. U kunt daarbij denken aan: Het starten een onderzoek naar uw klacht U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft De gemeente laten weten dat sommige dingen beter kunnen Samen met u en de gemeente op zoek gaan naar een oplossing Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt. Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden. Wilt u een jaarverslag of advies, stuur dan een mail naar klacht@losser.nl.

 • Registratie levenloos geboren kind

  U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is. En ook niet hoe lang geleden dat was. Afspraak maken Afspraak maken voor registratie levenloos geboren kind dat pas geboren is Afspraak maken voor registratie levenloos geboren kind dat langer geleden geboren is De afspraak vindt plaats aan de balie. We begrijpen het als u liever meer privacy wilt. Bel dan 053 - 537 74 44 om een afspraak in een spreekkamer te maken. Een afspraak in een spreekkamer kan alleen op donderdag. Wat moet u weten Om de situatie te beoordelen, beantwoordt u 4 vragen op Rijksoverheid.nl. Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt of niet. Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet die zelf ook een verzoek doen. Na de registratie ziet u de gegevens van uw kind op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie mee. Ook ziet u deze gegevens als u inlogt in MijnOverheid. De registratie geven we niet door aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Eventueel uw trouwboekje, als u uw kind daarin wilt bijschrijven Eventueel verklaring van arts, ziekenhuis of verloskundige Eventueel overlijdensadvertentie of informatie over begrafenis of crematie Eventueel akte van levenloos geboren kind, als het kind in een andere gemeente geboren is Schriftelijk aanvragen Mogelijk is eerder een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Door een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. U kunt dan de registratie in de BRP regelen. Dit doet u met een verzoek tot opnemen kind op persoonslijst Losser. Download het formulier, vul het in, print het uit en onderteken het Stuur het verzoek samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar: Gemeente Losser t.a.v. Publieksdienstverlening/Registratie BRP, Postbus 90, 7580 AB Losser Kosten Het registreren van uw kind in de BRP is gratis. U kunt na het registreren gratis een uittreksel BRP aanvragen. Doet u dit later, dan kost dit €19. Een kopie van de akte kost € 19.