Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Sportaccommodaties reserveren

    De gemeente Meppel beschikt over diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Wanneer u een sportaccommodatie wilt reserveren, neemt u contact op met de gemeente. Voorwaarden U vraagt een reservering uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit aan door een digitaal formulier in te vullen: Verenigingen aanvraag binnensportaccommodaties Verenigingen aanvraag buitensportaccommodaties Onderwijs aanvraag buitensportaccommodaties Onderwijs aanvraag binnensportaccommodaties Onderwijs aanvraag gebruik atletiekbaan U stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Meppel, afdeling Klantcontacten, Postbus 501, 7940 AM Meppel U bent gebonden aan: Annuleringsbeleid sportaccommodaties (PDF) Gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties (PDF) Huis- en gedragsregels sportaccommodaties (PDF) Huur- en verhuurvoorwaarden sportaccommodaties (PDF) Gemeentelijke binnensportaccommodaties Sporthal De Eendracht, Nieuweweg 5, 7948 AA Nijeveen Sportzaal Het Erf, Atalanta 1, 7943 TA Meppel Gymzaal Oosterboer, K.P. Laan 22a, 7943 CV  Meppel Trainingshal en Gymzaal Ezinge, Ezingerweg 58, 7943 AZ Meppel Gymzaal Prinses Marijkestraat, Pr. Marijkestraat 1, 7941 ET Meppel Sporthallen met een klimwand: Sportzaal De Aanloop, Woldkade 7A, 7942 AH Meppel. Sport- & wijkcentrum Koedijkslanden, Zuiderlaan 197 G , 7944 EE Meppel, telefoon 0522 850660 Topsporthal Ezinge, Ezingerweg 58, 7943AZ  Meppel Gemeentelijke buitensportaccommodaties Sportpark Ezinge is gelegen in het oosten van de stad. Het sportpark omvat voetbalvelden en een complete atletiekvoorziening. U vindt hier de voetbalverenigingen MSC, Alcides en FC Meppel en atletiekvereniging De Sprinter. Clubhuis MSC, Ezingerweg 57a, telefoon 0522 242295 Clubhuis Alcides, Ambachtsweg 11, telefoon 0522 253810 Clubhuis FC Meppel, Ezingerweg 58a, telefoon 0522 255252 Clubhuis Atletiekvereniging De Sprinter, Ambachtsweg 11, telefoon 0522 253556 Sportpark Koedijkslanden is gelegen aan de rand van de wijk Koedijkslanden. Het sportpark omvat hockey- en korfbalvelden, tennisbanen, padelbanen, beachvolleybal, een honkbal- en softbalveld en een natuurijsbaan. De ijsbaan is ’s zomers in gebruik als openbaar speelterrein en wordt in bijzondere gevallen ook als speelveld en/of activiteitenterrein in gebruik gegeven. U vindt hier de Meppeler Hockey Vereniging, de Meppeler Lawn Tennisclub, Korfbalvereniging Meko’74, Honk- en softbalvereniging Blue Devils, de Meppeler IJsclub, rugbyclub Black Panthers. Clubhuis Meko’74, telefoon 0522 261778 Clubhuis MHV, telefoon 0522 256228 Clubhuis Blue Devils Clubhuis MLTC, telefoon 0522 241622 Recreatieplas De Tussenboerslanden, Tussenboersweg, Nijeveen. Sportveldencomplex De Tussenboerslanden, Tussenboersweg, Nijeveen. U vindt hier de sportverenigingen NTC, DOS ’46 en SVN ’69. Clubhuis Nijeveense Tennisvereniging De Tussenboerslanden, telefoon 0522 491990 Clubhuis korfbalvereniging DOS’46, telefoon 0522 492111 Clubhuis Voetbalvereniging S.V.N.’69, telefoon 0522 491360 Kosten Tarieven gebruik binnensportaccommodaties Tarieven gebruik buitensportaccommodaties Klachten Bij klachten over sportaccommodaties belt u naar 140522 Meer informatie Download de Toewijzigingsrichtlijn sportaccommodaties (PDF) Download de plattegrond sportpark Ezinge (PDF) Download de plattegrond sporthal Ezinge (PDF) Download de plattegrond sportpark Koedijkslanden (PDF) Download de plattegrond sportpark Tussenboerslanden (PDF) Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

  • Omgevingsvergunning

    Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Aanvragen voor 1 januari 2024 Heeft u uw aanvraag of melding vóór 1 januari 2024 gedaan? Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Het oude loket (OLO) is inmiddels gesloten. Wilt u nog documenten aanleveren in uw aanvraag van vòòr 1 januari 2024, overlegt u dan met de behandelaar van uw aanvraag over de wijze van aanleveren. Aanvragen na 1 januari 2024 Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl Voorwaarden U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten: Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht Veranderen, verbouwen of slopen van een monument Aanleggen van een weg Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg Aanbrengen van reclame Kappen van een boom Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u: een omgevingsvergunning nodig heeft kunt volstaan met een melding zonder vergunning of melding aan de slag kunt Op omgevingswet.overheid.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief. Nieuw: kwaliteitsborging Wilt u een nieuwe (grondgebonden) woning bouwen of een nieuw bedrijfspand van maximaal 2 bouwlagen, dan krijgt u met ingang van 2024 ook te maken met een nieuw wettelijk systeem van kwaliteitsborging. Met een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u toestemming om uw bouwplan op de door u gewenste locatie te mogen bouwen. En voor de toets op de naleving van alle technische voorschriften dient u een bouwmelding in en schakelt u een Kwaliteitsborger in. Zie ook omgevingswet.overheid.nl Over bouwen of verbouwen onder de Wkb is ook een animatie beschikbaar. De animatie, en getekend filmpje,  maakt duidelijk welke afspraken opdrachtgevers moeten maken met hun aannemer, architect en adviseurs. Nieuw onder de Wkb is dat tijdens het hele bouwproces een onafhankelijke kwaliteitsborger meekijkt. De stappen die een opdrachtgever met de kwaliteitsborger moet zetten, worden uitgelegd in het filmpje. Bekijk de animatie Informatie over lokale bijzonder omstandigheiden beleid uitvoering Wet Kwaliteitsboging (PDF) Kosten De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl Meenemen Het systeem op omgevingswet.overheid.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn Tip De omgevingswet maakt het mogelijk een conceptaanvraag te doen. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn. Meer informatie Meer informatie over de Welstandsnota van de gemeente Meppel Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Moet u verbouwen in verband met een woningaanpassing lees dan ook de informatie op de pagina Maatwerk in de woning

  • Stamboomonderzoek en inzage archief

    Wat vindt u waar In de kluis van het stadhuis van de gemeente Meppel is de archiefbewaarplaats gevestigd. Hierin is het materiaal met betrekking tot Meppel en de voormalige gemeente Nijeveen vanaf ongeveer 1811 gearchiveerd. Hier vindt u – naast de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister - ook bouwdossiers vanaf ongeveer 1900 en notulen van raadsvergaderingen. Verder zijn dossiers aanwezig over bijvoorbeeld de lokale gasfabriek, aanleg van straten, nieuwbouwwijken en parken, het theater Ogterop en de bescherming van ooievaars. Wat u in onze archieven terug kunt vinden leest u in de Inventaris II Meppel 1908-1928 (PDF) en Inventaris III Meppel (1633) 1814-1928 (1972) (PDF). Heeft u moeite met het lezen van deze digitale documenten? Het is mogelijk om het op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522. Wilt u informatie opzoeken? Dan moet u van tevoren een zoekvraag indienen. Dit kan schriftelijk, telefonisch via 14 0522 of per postbus@meppel.nl. Daarbij geldt: hoe duidelijker uw vraag, hoe vollediger het antwoord. Nijeveen De inventaris van het archief van de voormalige gemeente Nijeveen (1809-1997) is via het Drents Archiefnet, www.drentsarchiefnet.nl, beschikbaar. Via hun website zoekt u op bijvoorbeeld Nijeveen. Oude archieven Voor de oudere archieven moet u bij het Drents Archief, Brink 4  in Assen zijn. Met deze archieven worden het archief van Nijeveen over de jaren 1594-1852 en het archief van Meppel over de jaren 1421-1813 bedoeld. Stamboomonderzoek Wie stamboomgegevens uit de gemeente Meppel nodig heeft, kan op de volgende manieren op zoek gaan: via de websites www.alledrenten.nl  en www.drentsarchief.nl Geboorteaktes zijn na 100 jaar openbaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar. De burgerlijke stand van Nijeveen begint per 1 januari 1812; die van Meppel per 30 april 1811. persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wanneer u niets heeft gevonden op de website www.alledrenten.nl Stamboomonderzoek op afspraak Wie voor stamboomonderzoek toch persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wil langskomen, is van harte welkom. Wél zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. Zo kunt u er uitsluitend op afspraak terecht. Dit komt omdat dit team niet over dezelfde voorzieningen als een regionaal historisch centrum beschikt. Daardoor zijn er beperkte mogelijkheden voor inzage en kunt u niet meteen geholpen worden. Gravenarchief Het gravenarchief is te raadplegen op de website van Oud Meppel Meer informatie Het team Documentatie van de gemeente Meppel is gevestigd in het stadhuis, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 Interessante andere websites: www.historischeverenigingnijeveen.nl www.oudmeppel.nl www.gahetna.nl www.dekrantvantoen.nl www.historischcentrumoverijssel.nl www.nationaalarchief.nl Archieven WO2 opgenomen in collectie-portal Netwerk Oorlogsbronnen www.oorlogsbronnen.nl