Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Omgevingsvergunning, activiteit uitvoeren van een werk

  Voor bepaalde werkzaamheden (bouwwerken vallen hier buiten) is in het bestemmingsplan bepaald dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt voornamelijk voor het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het gedeeltelijk bestraten van een weiland, drainage aanbrengen in een weiland, de aanleg van een sloot, vijver of verharde weg.

 • Omgevingsvergunning, Monument

  Als je iets aan je monument wilt veranderen, dan heb je een vergunning nodig. Je kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik

  Voor sommige gebouwen is brandveiligheid extra belangrijk. U heeft dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.

 • Melding openbare ruimte

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen van afval, riool en wegen. Ziet u een losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, rondzwervend afval of andere dingen die niet goed zijn. Meld het dan via onderstaande knop.

 • Omgevingsvergunning, activiteit milieu

  Voor het uitoefenen van een bedrijf is meestal een omgevingsvergunning milieu of een milieumelding nodig. Aan de vergunning of melding zijn voorschriften verbonden waaraan een bedrijf zich moet houden. De voorschriften gaan over het voorkomen van onder andere geluidsoverlast, bodemvervuiling en luchtvervuiling.

 • Maatschappelijke participatie

  Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (120% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm) mogelijk te maken. De regeling is van toepassing op inwoners van 2 tot 18 jaar en van 65 jaar en ouder. De inwoners van 18 tot 65 jaar komen in aanmerking als ze geen uitkering op grond van Wet Studiefinanciering ontvangen. De regeling geldt dus niet voor studenten vanaf 18 jaar. Behalve een inkomensgrens is voor deze regeling ook een vermogensgrens van toepassing.

 • Omgevingsvergunning

  Ga je een woning bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kun je controleren en aanvragen via het digitale Omgevingsloket. Je hoeft niet voor alle (bouw)activiteiten gelijktijdig een aanvraag in te dienen via dit digitale loket, maar dat kan wel.