Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Meteen melden

  Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat aan ons meldt. Wij kunnen dan gelijk actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u verbouwen, slopen of bijvoorbeeld een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u opzoeken in de vergunningencheck. De vergunningencheck en -aanvraag doet u bij het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

 • Sloop melden

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Maar u moet dit vaak wel melden bij de gemeente. Ook als er bij de sloop asbest vrijkomt, moet u melding doen. Dat kan via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat uw melding minstens 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen, bij ons binnen is.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kunt u opzoeken in de vergunningcheck. De vergunningcheck en -aanvraag doet u bij het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

 • Onjuist gebruik van een bijstandsuitkering

  Denkt u dat iemand een bijstandsuitkering krijgt en daar geen recht op heeft? Een uitkering is bedoeld om iemand tijdelijk financieel te ondersteunen. De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat een uitkering alleen gaat naar inwoners die deze ondersteuning nodig hebben. Vermoedt u dat iemand die in de gemeente Noordoostpolder woont geen recht op bijstand heeft of teveel ontvangt? Bijvoorbeeld omdat diegene werkt of samenwoont zonder dat wij dit weten? U kunt dit bij ons melden.

 • Uiterlijk bouwwerken

  Heeft u een bouwplan en gaat u een omgevingsvergunning aanvragen? Met de vergunningencheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is.

 • Wijzigingen melden bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt dan moet u een verandering in uw situatie op tijd doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, bijverdient of als u op vakantie gaat. Doe dit op tijd, binnen 7 kalenderdagen, om vervelende gevolgen te voorkomen.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? U hoeft hiervoor niet meer in ondertrouw. Wel doet u melding bij de gemeente waar u het huwelijk of partnerschap wilt aangaan. Dit kunt u online doen. Wij nemen dan contact met u op. In de informatie spreken we over trouwen. Voor een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde voorwaarden.

 • Meedoenpakket Jongeren

  Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren (kinderen vanaf 4 tot 18 jaar) in de gemeente Noordoostpolder mee kunnen doen. Soms lukt dit niet. Heeft u kinderen in deze leeftijdscategorie en een laag inkomen? Misschien komt u voor uw kind in aanmerking voor het Meedoenpakket jongeren. Hiermee kan uw kind sociale, sportieve, educatieve of culturele activiteiten ondernemen.

 • Containers en afvalpas

  Wilt u een kleinere of extra minicontainer aanvragen? Of is deze beschadigd, kwijt of gestolen? Heeft u geen afvalpas meer?