Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo blijft? Dan kunt u misschien een inkomenstoeslag krijgen. U mag zelf beslissen waar u het geld aan uitgeeft. U heeft hier 1 keer per 12 maanden recht op. Hoogte bedrag De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2024 is dit: € 550 u woont alleen € 642 u woont alleen met kinderen tot 12 jaar € 734 u woont alleen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar € 734 u bent getrouwd of woont samen  € 734 u bent getrouwd of woont samen met kinderen tot 12 jaar  € 825 u bent getrouwd of woont samen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar

 • Nieuwe retailvisie Alphen aan den Rijn

  Met de nieuwe retailvisie zorgen we ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en verblijven. Goede winkelgebieden en een goede retailvisie helpen ons hierbij. De gemeente stelt de nieuwe retailvisie op samen met ondernemers en een adviesbureau. Waar gaat de retailvisie over De retailvisie gaat over meer dan alleen winkels. Het gaat over restaurants en ondernemingen waar een dienst wordt verleend, zoals bijvoorbeeld een kapper. Een bredere visie geeft ons een betere basis om nieuwe plannen te beoordelen. Ook onderwerpen die nu niet in de huidige detailhandelsvisie staan, voegen we toe. Uiteindelijk gaat de retailvisie in op de verschillende type winkelgebieden, supermarkten, grootschalige detailhandel en horeca. Dit zorgt voor duidelijkheid naar onze ondernemers over de toekomst en waar bijvoorbeeld nieuwe plannen wel of niet uitgevoerd kunnen worden.  Sinds januari 2023 werken we aan de retailvisie. Dat doen we door: Een ronde te maken langs de verschillende winkelgebieden Een analyse te maken van bestaande data In gesprek te gaan met winkeliers Planning Januari 2023: startoverleg en kijken naar huidige situatie Februari 2023: data analyse, trends en ontwikkelingen, opzet communicatieplan Maart 2023: overleg met ondernemers om samen een conceptvisie te maken April 2023: conceptvisie verder ontwikkelen Mei2023: sessie met college en overleg met ondernemers Juli tot en met augustus 2023: definitieve analyse Augustus tot en met september 2023: gesprekken met ondernemers over de conceptvisie Oktober 2023: participatie-avond  November en december 2023: aanleveren collegebesluit  December 2023 en januari 2024: terinzagelegging van de visie December 2023 tot en met maart 2024: Bestuurlijke besluitvorming Heeft u vragen over de retailvisie? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.

 • Hulp bij een gesprek

  Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Maar u kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg. Cliëntondersteuning is gratis. Wat doet een cliëntondersteuner voor u? De cliëntondersteuner kan u helpen met het: voorbereiden van het gesprek voeren van het gesprek. De cliëntondersteuner gaat met u mee naar het gesprek napraten over het gesprek na afloop Naar welke gesprekken kunt u een clientondersteuner meenemen? U kunt ook een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek bij: Participe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oog voor thuis Tom in de Buurt Kwadraad UWV woningcorporatie indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt geen cliëntondersteuning krijgen voor gesprekken met andere organisaties (bijvoorbeeld de huisarts). Bent u mantelzorger of heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u ook gebruik maken van een cliëntondersteuner. Meer informatie Meer informatie over cliëntondersteuning leest u op de website van MEE Servicepunt of u belt met 088 - 775 2000. Bekijk ook het filmpje met uitleg over cliëntondersteuning (YouTube, duurt 1 minuut 34):

 • Evenementenvergunning

  U wilt een evenement organiseren. Dat kan bijvoorbeeld een braderie, kermis, optocht, feest of festival, herdenkingsplechtigheid, toertocht of hardloopwedstrijd zijn. Bij deze evenementen is het nodig om hiervan melding te doen of een vergunning aan te vragen. Melding van een evenement Een melding is genoeg wanneer het evenement deze voorwaarden heeft: Het aantal bezoekers of deelnemers is maximaal 150 personen Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur Er is geen muziek of geluid te horen vóór 09.00 of na 23.00 uur Er zijn maximaal 5 objecten (zoals een tent, springkussen, bar of plaskruis) met een oppervlakte van maximaal 10m2 Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, fietspad, parkeerplaats of op een locatie waar het mogelijk verkeer en/of hulpdiensten in de weg zit Er is altijd een organisator of aanvrager aanwezig U mag geen ballonnen oplaten of uitdelen Voldoet het evenement aan deze regels? Dan kan u digitaal melding doen van het evenement. Voldoet het evenement niet aan deze regels? Dan valt het evenement in een andere categorie en zijn er andere voorwaarden. Verschillende categorieën Om het risico van incidenten tijdens een evenement in te kunnen schatten, werkt de gemeente met verschillende categorieën evenementen. Er zijn A, B of C-evenementen. Al deze categorieën behandelen we op verschillende manieren. Op basis van de vergunningaanvraag maken we een risicoscan, die een schatting geeft over hoe risicovol een evenement is. Hoewel het een schatting is, beslist de gemeente uiteindelijk in welke risicocategorie het evenement valt. Ons advies is altijd om een melding of vergunningsaanvraag voor een evenement zo vroeg mogelijk te doen. We gebruiken hierbij een tabel met termijnen. A-evenement Een A-evenement heeft een relatief laag risico. Het heeft een beperkte invloed op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer zijn beperkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een optreden, een voorstelling op een winkelplein met muziek en/of geluid, een braderie of een wandeltocht. De aanvraag van de vergunning kan digitaal. U logt in met DigiD of eHerkenning Vraag de vergunning voor een A-evenement aan » B- of C-evenement Een B- of C-evenement brengt een hoger risico met zich mee. De invloed op de samenleving en omgeving is een stuk groter dan bij een A-evenement. Voor een B- of C-evenement is de vergunningsaanvraag uitgebreider. Er moeten bij de aanvraag meer stukken worden toegevoegd: Het verkeersplan, inclusief routes voor het geval van een onverwachte noodsituatie Het veiligheidsplan Het beveiligingsplan (als dit nodig is) Een plattegrond met daarop de bruto- en netto oppervlakte, de vluchtwegen en de routes voor het geval van een onverwachte noodsituatie Het geluidsplan De constructiegegevens Het draaiboek De bewonersbrief Bij B- of C-evenementen is zorgvuldig vooroverleg met gemeente, politie en brandweer noodzakelijk. Aanmelden is nodig in het jaar voorafgaand aan het evenement vóór 15 oktober. Uiterlijk in december in het jaar voorafgaand aan het evenement hoort u of het geplaatst wordt op de regionale evenementenkalender. Aanmelden van het evenement kan door het sturen van een e-mail naar evenementen@alphenaandenrijn.nl. Twijfelt u over in welke categorie het evenement valt of over welke stukken u precies moet indienen bij de aanvraag, neemt dan contact op via telefoonnummer 0172 465 498 of stuur een e-mail naar evenementen@alphenaandenrijn.nl. Na de aanvraag Wanneer de aanvraag binnen de gestelde termijn is ingediend, beoordelen we of uw aanvraag volledig is. Hierna stellen we vragen aan hulpdiensten en adviseurs. Als er naar aanleiding van deze adviezen nog vragen over zijn, dan nemen wij contact met u op. Uw aanvraag en verleende vergunning publiceert de gemeente. Belanghebbenden kunnen reageren op het evenement. Mogelijk wordt besloten om het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan of in zijn geheel niet door te laten gaan. Kosten U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van het evenement. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van het evenement en de activiteiten die er zijn. Bekijk ook de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 op Overheid.nl. Tabel met termijnen Tabel met termijnen Risicoklasse Melding of vergunning Aanvraagtermijn voorafgaand aan evenement U ontvangt Melding melding 3 weken (15 werkdagen) Bevestiging met aandachtspunten A-evenement vergunning 8 weken Vergunning met voorschriften B-evenement vergunning 13 weken Vergunning met voorschriften C-evenement vergunning 13 weken (vooroverleg 6 maanden ervoor) Vergunning met voorschriften

 • Ondersteuning in de buurt (Tom in de buurt)

  Tom in de buurt biedt ondersteuning in de wijk voor inwoners van Alphen aan den Rijn met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg, ondersteuning en Wmo-voorzieningen. Samen met een wijkcoach kijkt u wat de best passende oplossing of stap voor u is. U kunt bijvoorbeeld terecht voor: ondersteuning bij de zorg voor een ander vrijwilligerswerk (vacatures en scholing) informatie en advies over (verantwoord) langer zelfstandig wonen informatie en advies bij financiële problemen begeleiding bij bijvoorbeeld rouw, zorgen om echtscheiding, eenzaamheid het structureren en vinden van een zinvolle dagbesteding jongeren- en gezinsbegeleiding algemeen maatschappelijk werk begeleiding van cliënten met een psychische beperking dagbesteding Dagbesteding Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan je dag te geven. Denk aan: een kookgroep wandelclub voor jongeren zwemmen voor mensen met dementie een spelletjesavond helpen op een zorgboerderij Dagbesteding is bedoeld voor mensen die (nog) niet kunnen werken. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, mensen met een niet aangeboren hersenletsel (zoals een beroerte) of mensen met dementie. Dagbesteding kan helpen om je mantelzorger(s) te ontlasten. Meer informatie vindt u op de website www.tomindebuurt.nl.  Op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u bellen op telefoonnummer 088 - 900 45 67 U kunt ook online een contactformulier invullen.   

 • Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

  Heeft u een (extra) huisnummer nodig omdat u gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan krijgt u het huisnummer tegelijk met omgevingsvergunning. U regelt dit via het omgevingsloket. In andere gevallen Wilt u om een andere reden een huisnummer aanvragen, stuur dan een e-mail naar de gemeente of bel met 14 0172. Een huisnummer mag alleen door de eigenaar van het perceel worden aangevraagd.

 • Verzoek tot handhaving

  U kan bij de gemeente een zogenoemd Verzoek tot handhaving aanvragen. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. U vraagt aan de gemeente om daartegen op te treden. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van de volgende situaties: Niet kloppend gebruik van stukken grond of gebouwen Bouwen zonder vergunning (toestemming van de gemeente) Verkeerde plaatsing van reclameborden Niet het recht hebben om een gebouw te bewonen De gemeente neemt uw Verzoek tot handhaving in behandeling en bepaalt of het nodig is om uitgebreider onderzoek te doen of een besluit te nemen. De gemeente kan een boete opleggen, dwingen om de mensen zich te laten houden aan de regels of besluiten om een al verleende vergunning in te trekken.

 • Grof tuinafval op laten halen

  Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en heggen. Bladeren en klein snoeiafval doet u in de gft-container. Inwoners kunnen grof tuinafval gratis op laten halen. U maakt hiervoor online een afspraak. Grof tuinafval wordt op donderdag opgehaald. Het volgende nemen wij niet mee: kerstbomen schuttingen en bielzen aarde en zand stronken graszoden tuinmeubilair U kunt dit zelf wegbrengen naar afvalbrengstation Ecopark De Limes. Wij halen het grof tuinafval op met een vuilniswagen met een grijper. Deze grijper moet het afval in 1 keer kunnen meenemen. Zorg er dus voor dat het op een toegankelijke plek ligt en niet in plastic zakken verpakt is. Uw tuin is géén toegankelijke plek!

 • Vacatures en stageplekken

  Op de website Werken bij Alphen aan den Rijn de laatste vacatures en stageplekken bij onze gemeente. Werken bij Alphen aan den Rijn » Wil je tijdelijk aan de slag bij de gemeente als inhuurkracht of ZZP'er? Via Flextender kun je reageren op openstaande inhuuropdrachten. 

 • 1 jarige subsidie kunst en cultuur 2025

  U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. Professionele organisaties of vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met kunst en cultuur kunnen een subsidie aanvragen voor het creëren van bereikbaar aanbod van activiteiten. Uw organisatie is in onze gemeente bezig met 1 of meerdere van de volgende activiteiten: het organiseren van lessen, optredens, concerten, lezingen en exposities. Het maken en uitvoeren van voorstellingen van theater en film. het mogelijk maken van deze activiteiten, bijvoorbeeld door het aanbieden van een podium. ervoor zorgen dat mensen meedoen aan kunst en cultuur. ervoor zorgen dat mensen worden onderwezen in en over kunst en cultuur. ervoor zorgen dat er er uitwisseling en/of debat plaatsvindt over kunst en cultuur. Een vrijwilligersorganisatie kan maximaal € 10.000 aanvragen.