Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

  De gemeente heeft de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieutaken voor een aantal bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van VTH-taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

 • Ongedierte

  Heeft u last van muizen, ratten, wespen, insecten, steenmarters of ander ongedierte? Neem contact op met een deskundige ongediertebestrijder. Hieronder kunt u lezen wie u het beste kunt benaderen bij de verschillende vormen van overlast door ongedierte.

 • Inkoop en aanbesteden

  Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden, kansen voor (regionale) ondernemers.

 • Heling

  Na een woninginbraak of straatroof worden gestolen goederen vaak doorverkocht. Zonder de juiste registraties kunt u zich als ondernemer of handelaar (ongewild) schuldig maken aan heling.

 • Groenonderhoud

  Onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Het openbaar groen in de gemeente bestaat onder andere uit vaste planten, hagen, struiken en bosplantsoen. Op deze pagina leest u hoe de gemeente openbaar groen onderhoud.

 • Overlast door boombewoners

  In het openbaar groen leven veel dieren. Een aantal daarvan kunnen zorgen voor overlast.

 • Koopzondagen

  Binnen de gemeente mogen winkeliers zelf beslissen of zij hun winkel openen op zondag. Dit betekent dat winkels dagelijks, dus ook op zon- en feestdagen, geopend mogen zijn tussen 6.00 en 22.00 uur.

 • Adressen en register kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan meldt u zich aan bij het Landelijk Register Kinderopvang. Meld het ook als er iets verandert in uw registratie.

 • Wegwerkzaamheden / wegafsluitingen

  Als de gemeente werkt aan de weg, het groen of een gebouw, of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer.

 • Overlast door planten

  Groen in de openbare ruimte kan zorgen voor overlast. Op deze pagina leest u hoe de gemeente omgaat met deze overlast.