Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

 • Aanmelding bijenveld

  Het gaat niet goed met de wilde bij. De gemeente wil daarom meer bloemen in de stad voor de bijen. Dit willen we doen door een paar grasvelden blijvend te veranderen in velden vol bloemen, die goed zijn voor de bijen. Inwoners die een geschikt grasveld in de buurt hebben, kunnen dit grasveld via onderstaande knop aanmelden bij Gouda Zoemt…

 • Openbaar groen kopen of huren

  De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners of zij een stukje gemeentegrond kunnen kopen of huren. Als het gaat om overgebleven grond bij de inrichting van een wijk en het geen duidelijke functie (meer) heeft voor het openbare groen in de stad, dan noemen we het snippergroen.

 • Woo-verzoek

  De gemeente geeft op allerlei manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt…

 • Scootmobiel

  Kunt u zich moeilijk bewegen, maar wilt u zich wel zelfstandig blijven voortbewegen? Dan is een scootmobiel misschien een oplossing voor u.

 • Stopzetten huurcontract

  Huurt u een stuk openbaar groen (snippergroen) van de gemeente en wilt u uw contract stopzetten? Dan kunt u dit online doen via onderstaande knoppen. Heeft u een ander huurcontract met de gemeente en wilt u dit contract stopzetten? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

 • Beschut en beschermd wonen

  Hebt u moeite om zelfstandig thuis te wonen? Hebt u meer zorg en ondersteuning nodig? Dan kan een beschermde woonomgeving voor u een oplossing zijn. We noemen dit beschut of beschermd wonen. 

 • Sportpenning

  De gemeentelijke sportpenning geven we aan individuele sporters of teams die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. De sportpenning is een draagbare penning in de vorm van een medaille. Op de voorkant staat het wapen van Gouda, in een speciaal ontwerp. Hierbij zijn de sterren van het wapen van Gouda ‘in beweging’ afgebeeld. Op de achterkant van de medaille staat het…

 • Rotterdampas met korting voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar

  Met de Rotterdampas kunnen gezinnen meer dan 750 leuke dingen doen in Gouda en de regio. Bekijk alle acties op de website van de Rotterdampas. Als uw inkomen tussen 130% en 150% van de bijstandsnorm ligt, kunt u de Rotterdampas met korting voor uw kind(eren) via onderstaande knop aanvragen.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen die binnen de grens van de gemeente hebben plaatsgevonden. Het gaat om geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.