Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Sommige besluiten of plannen die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. U kunt hier dan uw mening over geven: dat heet een zienswijze.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Bezwaar maken en beroep indienen

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.