Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoor...

 • Uittreksel Basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een...

 • Naamgebruik

  Uw achternaam staat in de burgerlijke stand en in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een achternaam heet ook wel geslachtsnaam of ...

 • Gemeentegrond gebruiken (tijdelijk)

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming no...

 • Vertrekken uit Nederland (emigreren)

  Als u naar een ander land verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maa...

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeen...

 • Verkoop gemeentelijke panden en bouwgrond

  De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond. Op een stuk bouwgrond kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  U heeft iets gevondenPaspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevonden? Lever deze documenten altijd in bij de gemeente. Wij vernietigen gevond...

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt een auto-ongeluk door een glad...

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent ...