Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Huwelijk in het buitenland

  Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? U hebt dan voor sommige landen een ‘ internationale verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

 • Adoptie

  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart doet u zelf. U doet dit bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Naamswijziging

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van weilanden of bouwgrond, gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

 • Attestatie de Vita

  Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

 • Geboorteaangifte

  U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit: binnen 3 dagen na de geboorte als uw kindje geboren is in gemeente Dronten

 • Briefadres aanvragen

  Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.