Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Omgevingsplannen bekijken

    In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Daarnaast staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Omgevingsplan aanpassen

    In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. De gemeente beslist wat er in een bestemmingsplan komt te staan.

  • Nadeelcompensatie of planschade

    Planschade ontstaat als een woning of ander gebouw minder waard wordt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. De planschade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Hiervoor kunt u een tegemoetkoming aanvragen.