Zoekresultaat 1 - 10 van 58 resultaten

 • Ontgrondingsvergunning

  Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem. Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven w...

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen.

 • Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

  Bent u van plan de bodem af te graven?

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water ...

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  De aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering moet gebeuren volgens een vastgesteld projectplan. Dit plan moet eerst door de provincie worden

 • Registratieplicht voor onttrekking grondwater

  Als u grondwater uit de bodem haalt noemen we dat ‘onttrekken’. Als u daarna het water in de bodem brengt om het grondwater aan te vull...

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassings...