Zoekresultaat 1 - 10 van 59 resultaten

 • Koninklijk predicaat

  Een onderneming of vereniging kan onder verschillende voorwaarden een koninklijk predicaat krijgen. Dit kunnen ze aanvragen bij de burgemeester.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In een blauwe zone mag niet lang en alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden. Er kan een ontheffing aangevraagd worden.

 • Kinderopvang starten

  Aan het starten van een kinderopvang zijn veel eisen en voorwaarden verbonden. Ook moeten veel zaken geregeld worden.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Voor sommige gevaarlijke stoffen geldt een routeplicht. Als binnen de gemeente van de verplichte route afgeweken moet worden, is een ontheffing nodig.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.

 • Ligplaats

  Voor het in gebruik nemen van een ligplaats met een woonboot of ander vaartuig kan een vergunning nodig zijn.

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Onveilige verkeerssituaties moeten gemeld worden bij de gemeente. Wanneer een 30km/u-gebied gewenst is, kan dit aangevraagd worden door buurtbewoners.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.