Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u hier een melding voor doen. Dit kan via de volgende link: Ik wil een melding doen U moet een melding doen als: u aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt: bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions) nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen) dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven) dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn u een woning kamergewijs gaat verhuren het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) Beslissing op uw aanvraag De behandeltermijn van een melding is 4 weken. U krijgt schriftelijk bericht over uw melding.

 • Buurtbarbecue, straatfeest

  Wilt u een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 10 werkdagen voor het begin van de activiteit. Een melding doen kost niets. Tijdens de activiteit moet u zich aan een aantal regels houden Lees de regels Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Buurtbarbecue of straatfeest melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding niet online doen? Download dan het formulier buurtbarbecue of straatfeest melden (pdf, 236Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip (van/tot) van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. Of er een openbare weg/weggedeelte (parkeerplaats) voor verkeer wordt afgesloten: zo ja, de locatie hiervan. Of er een tent wordt geplaatst waarin 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn: zo ja, het aantal tenten, de afmetingen van de tenten, een situatietekening en een plattegrond van de tent(en). Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Kleine kansspelactiviteiten organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe dit minimaal 2 weken voor de start van de activiteit. Een melding doen kost niets. Wat zijn de voorwaarden? Uw organisatie bestaat minimaal 3 jaar. Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Het doel mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.  Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,00 per ronde zijn en € 1.550,00 per bijeenkomst. Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Een klein kansspel melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de melding niet online doorgeven? Download dan het formulier Klein kansspel melden (pdf, 149Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van het soort klein kansspel dat wordt georganiseerd. Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst. De datum waarop het klein kansspel wordt georganiseerd. De totale waarde van de prijzen. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij geven een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. Dit kan via de volgende link. Ik wil een melding doen De Omgevingsdienst Veluwe handelt de melding af. Asbest zelf verwijderen Deze werkzaamheden mag u zelf doen: Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel. Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen. Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken Draag beschermende kleding. Houd de delen zoveel mogelijk intact. Spuit het asbestafval nat. Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer. Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar. Asbest laten verwijderen Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. U moet minimaal 4 weken van te voren een melding doen. Wat zijn de kosten? Een melding doen is gratis. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest betaalt u zelf.  Stuur een e-mail als u met de asbestverwijdering begint Naar info@odveluwe.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen voor u begint met de werkzaamheden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de Omgevingsdienst Veluwe.

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegels, zwerfvuil of een nest met eikenprocessierupsen? Geef het aan ons door. U kunt uw melding online doen. Klik hiervoor op de volgende link: Melding doen Bel ons bij spoed Op telefoonnummer 0578 - 69 94 94. Buiten de openingstijden van het gemeentekantoor verwijzen wij u door naar het 06-nummer van de calamiteitendienst. Bij grote drukte kan het zijn dat u de calamiteitendienst niet direct te pakken krijgt. Probeer het dan even later nog een keer. Meer informatie Gevonden of verloren voorwerp melden

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Controleer of u een vergunning nodig heeft U heeft niet overal een vergunning voor nodig. Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt voor uw activiteit. Is dit niet het geval, dan hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente en kunt u aan de slag.  Ik wil controleren of ik een vergunning nodig heb. Als hieruit blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan is het in ieder geval belangrijk om ook uw omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van uw plannen. Als het gaat om de vergunningaanvraag heeft u de volgende mogelijkheden.  U kunt een conceptverzoek indienen voor uw plan U heeft een plan uitgewerkt. Dan is het voor u de vergunningaanvraag doet, handig om te weten of het plan haalbaar is. Of uw plan binnen het omgevingsplan van de gemeente past. Of het bijvoorbeeld voldoet aan de regels die gelden voor welstand, de natuur of het milieu. En of andere overheden eraan mee kunnen werken.  Dien daarom een conceptverzoek in. Wij geven u dan een voorlopig oordeel over de wenselijkheid van uw plan. En laten we weten of u nog extra onderzoek moet doen. Zo krijgt u de nodige zekerheid over de haalbaarheid van uw plan, al voordat u het plan volledig uitgewerkt heeft. Let op: u kunt uw plan pas uitvoeren als u de definitieve vergunning heeft.  Een conceptverzoek indienen gaat zo Klik hieronder op 'Ik wil een conceptverzoek indienen' Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord Start de aanvraag Lever zoveel mogelijk informatie aan Kies er bij stap 7 voor om uw aanvraag in te dienen als conceptverzoek Als u uw conceptverzoek heeft ingediend, nemen wij contact met u op over uw plan.  Ik wil een conceptverzoek indienen U kunt direct een vergunning aanvragen Weet u zeker dat uw plan zo goed uitgewerkt is, dat u direct een vergunning aan kunt vragen? Start dan de aanvraag in het Omgevingsloket. Twijfelt u toch ergens over? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Zo kunt u – als uw plan haalbaar lijkt – uiteindelijk snel en nog beter voorbereid de aanvraag doen.  Ik wil een vergunning aanvragen U heeft een idee dat u wilt verkennen Heeft u een idee dat nog niet vastomlijnd is. Of nog niet uitgewerkt? Een idee waarvan u denkt dat het de moeite van het verkennen waard is? Of heeft u een plan dat u eerst aan ons voor wil leggen?  Laat het ons weten. We denken graag samen met u na over de haalbaarheid van uw idee. En over wat handige vervolgstappen zijn. Deel uw idee met ons door onderstaand formulier in te vullen. Dan nemen wij contact met u op. Ik wil mijn idee verkennen U wilt graag hulp bij uw volgende stap Heeft u een idee waarvan u niet weet of het al concreet genoeg is om als conceptverzoek in te dienen? Is het nog een vaag idee, twijfelt u of uw plan of idee binnen het omgevingsplan past of wilt u weten of u alle benodigde onderzoeken we gedaan hebt? Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: Bel naar 0578 - 69 94 94 Stuur een e-mail naar gemeente@heerde.nl Dan helpen wij u bij uw keuze en bespreken we samen wat voor u de beste vervolgstap is.  Wat zijn de kosten? Voor het behandelen van een conceptverzoek of het verkennen van een idee berekenen wij kosten. Als u hierna een vergunning aanvraagt, worden deze kosten verrekend. Ook voor de behandeling van een omgevingsvergunning berekenen wij kosten. Deze zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 vindt u deze kosten.  Handige links Omgevingsvergunning overdragen Omgevingsplan Wat is de Omgevingswet?

 • Fout in een overheidsregistratie

  In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Gemeenten gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken, een verhuizing te verwerken of een rijbewijs uit te geven. Het is belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in uw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken, foute gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen. Wat zijn de voorwaarden? Om voor behandeling door het MFO in aanmerking te komen moet een melding aan 2 voorwaarden voldoen: De melding gaat over een situatie die ontstaan is door de registratie van gegevens bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of het UWV. U heeft al geprobeerd om tot een oplossing te komen bij de organisatie binnen de overheid die verantwoordelijk is, maar daar is het niet gelukt. Een melding doen bij het MFO Dit kan via de volgende link: Een melding doen Een melding doen kost niets.

 • Afwijken maximaal geluidsniveau

  Bedrijven of instellingen kunnen tijdelijk afwijken van het maximale geluidsniveau. Bij bijvoorbeeld een concert of een feest. Wilt u afwijken van het maximale geluidsniveau? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Wat zijn de voorwaarden? U mag maximaal 4 keer per jaar afwijken van het maximale geluidsniveau. Tijdens de activiteit gelden de volgende regels: Het geluidsniveau bedraagt niet meer dan 75 dB(A) tot 23.00 uur en 70 dB(A) van 23.00 tot 24.00 uur, gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. De bij de activiteit behorende extra muziek (hoger dan de geluidsnorm) geldt tot uiterlijk 24.00 uur. De mogelijkheid om incidenteel meer geluid te produceren geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte. Tijdens het (af)spelen van muziek blijven ramen en deuren gesloten. Behalve voor het doorlaten van personen of goederen. Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Een melding doen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Download dan het pdf- formulier (pdf, 142Kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum/data en de begin- en eindtijd(en) van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. De hoeveelste melding het is. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Doe dan een melding bij ons via www.verlorenofgevonden.nl. Klik hiervoor op de volgende link: Een gevonden of verloren voorwerp melden U kunt ook zelf kijken of uw voorwerp al is gevonden. Klik hiervoor op de volgende link: Een verloren voorwerp zoeken Gevonden voorwerpen kunt u naar ons brengen of zelf bewaren Wij bewaren het voorwerp zolang als het nodig is. Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan geldt een bewaartermijn van minimaal 1 jaar. Wij sturen u een bericht als de eigenaar zich meldt of wanneer de bewaartermijn is vervallen. Heeft niemand zich gemeld als eigenaar, dan wordt u in principe eigenaar van het voorwerp. Wij zorgen voor contact tussen eigenaar en vinder als een voorwerp is gevonden. Bent u eigenaar en moet u het voorwerp afhalen op het gemeentekantoor? Maak dan een afspraak. Bel naar 0578 - 69 94 94. Neem uw legitimatiebewijs mee bij het ophalen. Wat moet u doen bij vermissing van een reisdocument? Doe dan een melding bij ons. Dat kan via het formulier op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: Bel naar 0578 - 69 94 94. Stuur een e-mail naar gemeente@heerde.nl.

 • Aangifte van overlijden doen

  Als iemand is overleden, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. Aangifte door een nabestaande Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via de volgende link: Afspraak maken. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit kan met volgende formulier: Aangifte van overlijden doen Log in met eHerkenning. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Doet u voor de eerste keer online aangifte als uitvaartondernemer? Dan moet u zich eerst registreren met het formulier Registratie uitvaartondernemer (log in met eHerkenning). Wij voegen uw gegevens dan zo snel mogelijk toe, zodat u online aangifte kunt doen. U ontvangt een e-mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Wat zijn de kosten? Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Wat heeft u nodig voor het doen van aangifte van overlijden? Uw geldige identiteitsbewijs. Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer. Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie door de officier van justitie. Als uitstel van begrafenis/crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts. Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester. Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen. Wat u moet weten Wij registreren het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij geven met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. Uitstel begrafenis of crematie Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel bij ons aan via telefoonnummer 0578 - 69 94 94. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig. Levenloos geboren kind aangeven Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind. Overlijden in het buitenland Het melden van overlijden van een inwoner van de gemeente Heerde in het buitenland doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl. Toestemming ontleding lichaam Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven. Wat moet u regelen voor de gemeentelijke belastingen en containerledigingen? Wat u moet regelen, en wat de gemeente Heerde voor u regelt, hangt af van de situatie. Kijk op de pagina Belastingen na overlijden voor meer informatie.