Zoekresultaat 1 - 10 van 56 resultaten

 • Slopen van pand of woning

  Wanneer u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wilt slopen, doet u een sloopmelding bij de gemeente. Let op:  Binnenshuis slopen, bijvoorbeeld het verwijderen van een muurtje of verlaagt plafond, valt hier ook onder. Voorwaarden U hoeft in de volgende gevallen geen sloopmelding te doen: Het sloopafval bedraagt minder dan 10m3 Is geen sprake van asbest U geeft de sloopmelding door: Online via www.omgevingsloket.nl De gemeente reageert binnen 4 weken op uw sloopmelding. De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen. U meldt 2 dagen  voordat u wilt beginnen dit aan de gemeente. Let op, is sprake van een monument of is sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht dan is naast de sloopmelding een omgevingsvergunning onderdeel sloop nodig. Benodigde gegevens Bij de sloopmelding moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd: Naam en adres van de eigenaar en het te slopen bouwwerk en eventueel de gemachtigde van de persoon/bedrijf Naam en adres van de sloper indien dit een andere is dan onder vorige punt (dit mag uiterlijk twee werkdagen voor start werkzaamheden aan de gemeente worden bekendgemaakt) Adres, Kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan Indien de plaatselijke situatie erom vraagt een sloopveiligheidsplan (bij twijfel informeer bij de gemeente) Een akoestisch onderzoek als de geluidsnormen worden overschreden Een rapport van een trillingenonderzoek indien de werkzaamheden grote trillingsterkte veroorzaakt Een globale inventarisatie van de vrijkomende afvalstoffen en de hoeveelheden Als de steenachtig afval ter plekke wordt gebroken, de hoeveelheid de naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat Een asbestinventarisatierapport indien het pand van voor 1 januari 1993 is Een asbestinventarisatierapport is als particulier niet nodig voor het: Niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (Max. 35 m²) Asbesthoudende vloertegels (Max. 35 m²) Geschroefde, hecht gebonden, asbesthoudende (dak)platen (Max. 35 m²) Tip Wanneer u twijfelt over uw situatie, neemt u contact op met Klantcontacten, loket Stad & Ruimte via 140522 of maakt u online een afspraak Meer informatie en contact Meer informatie over het verwijderen van asbest Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Uitleen en verhuur faciliteiten en materialen

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u materialen lenen van de gemeente, zoals dranghekken, afvalcontainers of vlaggenmasten. Voorwaarden Materialen die u van de gemeente kunt lenen zijn onder meer: Dranghekken Borden Vlaggen Vlaggenmasten Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten bij evenementen zoals: Elektriciteit Water Afvalcontainers (Afvalpakkers,Containers 240L,Containers 660L,Containers 1000L) U mailt naar postbus@meppel.nl wat u nodig heeft wanneer waar Na goedkeuring neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 om een afspraak te maken wanneer u de materialen komt ophalen. U zorgt zelf voor vervoer van de materialen. Eventuele schade brengt de gemeente achteraf in rekening bij de lener/huurder Kosten De kosten zijn afhankelijk van de materialen die u gebruikt Tips Reserveer de materialen tijdig Let op de openingstijden van de gemeentewerf Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Verloren en gestolen fietsen

  Fiets kwijt? Het kan zijn dat deze gevonden wordt of is verwijderd. Deze fietsen worden door de gemeente opgeslagen. Fietsen die onbeheerd staan: Verzegelt de gemeente Wanneer het zegel na 3 dagen niet is verbroken, haalt de gemeente de fiets op Wanneer het om een gestolen fiets gaat, bezorgt de gemeente de fiets bij de rechtmatige eigenaar Fietseigenaren die hun fiets kwijt zijn kunnen deze terughalen op de dag dat ze verwijderd zijn (bijv. van NS-station) tussen 14:00 tot 17:00 uur en in de oneven weken op zaterdagen vanaf 10:00 tot 12:00 uur. (locatie: gemeente werf, Eekhorstweg 16).  Meenemen fietssleutel geldig identiteitsbewijs Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het terugkrijgen van uw fiets. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 voor het maken van een afspraak.  

 • Evenement organiseren, vergunning

  Voorwaarden U vraagt de evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor het evenement aan: Vul het formulier Aanvraagformulier Evenementenvergunning (digitaal invulbaar) in en mail dit naar postbus@meppel.nl met de bijlagen Uit het formulier blijkt welke andere vergunningen u nodig heeft. plaatsen van driehoeksborden ophangen van spandoeken schenken van alcohol het bouwen van tribunes, zie ook de richtlijn constructieve veiligheid (PDF, 2 MB) het aanstellen van verkeersbegeleiders het brandveilig gebruiken van de ruimte Op zondag mogen evenementen na 13:00 uur. U kunt ontheffing aanvragen om voor 13.00 uur een evenement te mogen organiseren. Kosten Voor een evenementenvergunning vraagt de gemeente GEEN LEGES. In sommige situaties gelden wel tarieven voor bijvoorbeeld een tijdelijk bouwwerk. In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven van toepassing zijn. Kosten voor het gebruik van openbare grond: voor commerciële evenementen bent u precario verschuldigd. In de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl kunt u de kosten per m2 terugvinden. Toevoegen Plattegrond van het evenemententerrein Tekening en indeling van gebouwen/tenten, met daarop aangegeven de plaats van vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen Calamiteitenplan waarin o.a. het monitoren van windkracht en bijbehorende maatregelen zijn opgenomen: monitoren weersomstandigheden constructies vaak berekend op windkracht 8 bij windkracht 6 maatregelen treffen de actuele windsnelheid monitoren Kopieën van contracten met derden, zoals beveiligers, verzekering etc. Let op: de gemeente kan tijdens het beoordelen van uw aanvraag aanvullende informatie vragen Tips U kunt bij de gemeente verschillende materialen en faciliteiten huren Activiteiten die u apart aanvraagt: organiseren van een loterij organiseren van een bingoactiviteit/kansspel afsteken van vuurwerk U kunt zich als stichting of vereniging verzekeren onder de vrijwilligerspolis. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel afdeling Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Check de evenementenkalender voor een overzicht van reeds geplande activiteiten en de geplande wegwerkzaamheden Promotie van uw evenement? Uw evenement vermelden op de welkomstborden in Meppel? Check de richtlijnen (PDF, 150 kB) en stuur een mail met tekstsuggestie naar postbus@meppel.nl of meld uw activiteit aan via het digitale formulier>> Geef uw evenement ook door aan www.ontdekmeppel.nl . Voor vermelding op drenthe.nl kunt u zich ook aanmelden via www.drenthe.nl/ondernemers

 • Inburgeren

  Gaat u in Nederland wonen en komt u van buiten de Europese Unie? Het is goed als u zich snel thuis voelt. Dat kan als u de taal leert, kunt werken of een opleiding volgt. Daarvoor moet u inburgeren in Nederland. De gemeente biedt u een inburgeringstraject op maat. U moet dit binnen drie jaar afronden. Plan Inburgering en Participatie (PIP) De gemeente stelt – zoveel mogelijk samen met u - een inburgeringsplan op. Dit noemen we  het Persoonlijk PLan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders. Leerroutes Het inburgeringstraject kent drie leerroutes: Onderwijsroute: Deze route is gericht op het halen van een erkend Nederlands diploma. Dit geeft een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 30 jaar gaan na een taalschakeltraject zo snel mogelijk naar een Nederlandse opleiding. B1-route: NIeuwekomers die moeten inburgeren moeten zo snel mogelijk taalniveau B1 halen. In ieder geval binnen drie jaar. Dit is belangrijk voor een goede kans op werk. Het leren van de taal wordt gecombineerd met (vrijwilligers) werk. Zelfredzaamheidsroute (Z-route): Komt u niet in aanmerking voor route 1 of 2? Dan past deze leeroute bij u. Hierbij leert u zich in de maatschappij te redden. Informatie Meer informatie voor nieuwkomers in Nederland leest op op de website: www.inburgeren.nl. Contact Met vragen over de inburgering kunt u ook bij de gemeente terecht. Bel met 14 0522 en vraag naar de inburgeringsconsulent.  

 • Afval is geen troep

  Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak  zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.  Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven.  Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking. Afvalinzameling De gemeente haalt de volgende soorten afval apart op: Groente- fruit- en tuinafval (GFT) Papier Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) Oliën en vetten Elektrische apparaten tot 10 kg Elektrische apparaten zwaarder dan 10 kg tegen betaling (op afroep) Grof vuil tegen betaling (op afroep) Textiel In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het afval bij u ophaalt In containers bij de winkelcentra kunt u het volgende afval kwijt: Glas Textiel PMD (alleen in winkelcentrum Koedijkslanden) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522      

 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

  Ieder jaar ontvangt u een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of perceel grond vermeld. Wij willen net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Ondanks dat wij er alles aan doen om uw woning zoe goed mogelijk te registreren en waarderen, kan het voorkomen dat er iets niet klopt. Neem dan contact met ons op. U kunt 3 dingen doen: Raadpleeg uw taxatieverslag Bel een taxateur van de gemeente via 14 0522. Dien een bezwaar in. Dit kan tot 6 weken na de datum van uw aanslag. 1. Raadpleeg uw taxatieverslag U kunt al heel veel informatie vinden op de digitale belastingbalie. U kunt hierop met uw DigiD inloggen. Hier kunt u bijvoorbeeld het taxatieverslag van uw woning raadplegen. In het taxatieverslag vindt u de vastgestelde WOZ-waarde. Dit is de officieel door ons getaxeerde marktwaarde van uw woning op basis van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die verkocht zijn rond de waardepeildatum. We houden rekening met type woning, grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit en onderhoud op die datum. 2. Contact opnemen met de Gemeente Meppel Als u nog meer vragen en/ of opmerkingen hebt over uw WOZ-waarde dan kunt u ons ook altijd bellen via telefoonnummer 14 0522 of een e-mail sturen naar postbus@meppel.nl. Wij geven u graag uitleg over hoe de WOZ-waarde van uw onroerende zaak tot stand is gekomen. Als tijdens het telefoongesprek of naar aanleiding van uw e-mail geconstateerd wordt dat er een fout is gemaakt kan het zijn dat daardoor de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. In zo’n geval  wordt de WOZ-waarde naar beneden bijgesteld zonder dat u een bezwaarschrift hoeft in te dienen. Dit hoeft natuurlijk niet in alle gevallen zo te zijn. 3. Een bezwaar indienen Bent u na het contact met de gemeente nog steeds van mening dat de WOZ-waarde te hoog is dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient dan moet deze binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn. U kunt dit eenvoudig zelf doen, bijvoorbeeld via de digitale belastingbalie of door het schrijven van een brief aan de heffingsambtenaar van de gemeente Meppel. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau is in veel gevallen niet nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u een brief schrijft dan moet deze in elk geval de volgende gegevens bevatten: Uw naam, adres en de datum Waartegen u bezwaar maakt (hoogte van de WOZ waarde) Waarom u het niet eens bent met de WOZ waarde Uw handtekening Tip:  Vermeld uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar- of verzoekschrift zodat wij bij vragen snel contact met u kunnen opnemen. Reactie op uw bezwaar Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post, dan verstuurt de gemeente binnen 2 weken een papieren ontvangstbevestiging. De gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken. De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen de wijzigingen door. Beroep Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen. No cure no pay, hoe werkt het? Bezwaar maken is voor u altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.  Via de pers, reclame en andere media bieden bureaus en makelaars zich aan om voor u gratis bezwaar te maken bij de gemeente tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Meestal zijn dit bureaus die werken op basis van ‘No cure, no pay’(Geen resultaat? Geen kosten). Deze bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Als u een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dat gespecialiseerde bureau die kan oplopen tot enkele honderden euro’s.  Als u het bezwaarschrift zelf indient en de WOZ-waarde wordt verlaagd dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en blijft een wettelijke kostenvergoeding achterwege. De gemeente maakt dus meer kosten wanneer een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Wanneer u een woning of pand in 1 of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitst, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt een omgevingsvergunning aan De gemeente verstrekt de vergunning wanneer de nieuwe situatie in overeenstemming is met de bestemmingsplanvoorschriften en de technische eisen De gemeente verwerkt de splitsing in de kadastrale gegevens U vraagt 1 of meer extra huisnummers aan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig. Voorwaarden  Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente  En 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig Meenemen Een ingevuld aanvraagformulier particulieren (PDF, 63,9 kB) Of een ingevuld aanvraagformulier niet-woningen (PDF, 65,3 kB) Bijlagen zoals genoemd in het formulier, waaronder een situatieschets. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522    

 • Kien/bingoactiviteit organiseren

  Wanneer u een klein kansspel (zoals bingo, kienspel, rad van fortuin, vogelpiekspel) organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Hier is geen vergunning voor nodig.