Zoekresultaat 1 - 10 van 310 resultaten

 • Geregistreerd partnerschap beĆ«indigen

  Jouw geregistreerd partnerschap kan je beëindigen via een notaris of advocaat. Heb je kinderen onder de 18 jaar? Of ben je het niet met elkaar eens? Dan moet je naar de rechter. De notaris of advocaat meldt de beëindiging bij de gemeente. Zodra de gemeente de beëindiging inschrijft in de burgerlijke stand, is de beëindiging officieel. Voorwaarden Beëindigen zonder rechter…

 • Parkeerschijf: alleen bij blauwe zone

  De parkeerschijf gebruik je in de gemeente Noordwijk alleen bij het parkeren in een blauwe zone. Waar je op moet letten in een blauwe zone Op de borden staat aangegeven tijdens welke uren de blauwe zone van kracht is. Als er geen tijden staan aangeven, geldt de blauwe zone de hele dag. Het kan zijn dat er buiten die tijden…

 • Ontkenning van het ouderschap

  Het is mogelijk om het ouderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat jouw echtgenoot niet de biologische vader van jouw kind is. Of omdat de duomoeder geen rol in de verzorging van jouw kind heeft gespeeld. De moeder, vader/duomoeder en het kind kunnen ontkenning van het ouderschap aanvragen. Meestal moet je hiervoor naar de rechtbank. Je hebt dan een advocaat nodig. De…

 • Caravan, camper of aanhanger parkeren op openbare weg

  Parkeerruimte is schaars. Wordt een voertuig niet voor verkeersdoeleinden gebruikt? Dan mag je het voertuig niet voor een lange periode langs de weg parkeren. Denk aan een caravan, camper of aanhanger. Maximale parkeerduur Binnen de bebouwde kom mogen caravans, campers, aanhangers en dergelijke niet langer dan 7 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Grote kampeervoertuigen Is een caravan, camper,…

 • Discriminatie melden

  Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit mag niet. Heb je een klacht over discriminatie omdat je zelf slachtoffer of getuige van discriminatie bent geweest? Dan kan je dit (anoniem) melden bij Discriminatie.nl. Online een klacht melden via discriminatie.nl Contact Discriminatie.nl Je kan jouw klacht ook melden via +31 800 08 80.…

 • Erfgoed Leiden en Omstreken

  Erfgoed Leiden en Omstreken werkt voor gemeenten en organisaties in de regio van Leiden. Waaronder de gemeente Noordwijk. Erfgoed Leiden en Omstreken beheert (archeologische) archieven, archeologisch materiaal, boeken en beeldmateriaal. En adviseert ook over de omgang van cultuurhistorische waarden van gebouwen en gebieden. Je kan archief- en beeldmateriaal bekijken in de studiezaal van Erfgoed Leiden en Omstreken. Of via erfgoedleiden.nl.  Voorwaarden…

 • Fraude met (kopie) reisdocument melden

  Je kan slachtoffer worden van identiteitsfraude door oneigenlijk gebruik van jouw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, een kopie daarvan of van het documentnummer. Ben je slachtoffer of heb je een gegronde reden om te vrezen, dat je slachtoffer wordt van fraude? Dan kan je het documentnummer laten signaleren in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van jouw reisdocument zoveel als…

 • Inburgeren

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat je de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. Je moet ook leren over het leven in Nederland. Je bent ingeburgerd als je het inburgeringsexamen hebt gehaald. Je zoekt zelf uit waar je een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kan je bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een…

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en je vroeger in Nederland woonde, moet je jezelf opnieuw inschrijven in een gemeente. Ben je voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat je jezelf niet opnieuw inschrijven. Je doet dan een 1e inschrijving. Bel voor een afspraak (gratis) Voorwaarden De voorwaarden om jezelf opnieuw in te schrijven in Nederland…

 • Veiligheidsmonitor

  Gemeente Noordwijk doet mee aan de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een 2 jaarlijks terugkerend onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Bekijk de monitor Noordwijk in cijfers