Zoekresultaat 1 - 10 van 119 resultaten

 • Buitenlands rijbewijs

  Een rijbewijs dat buiten Nederland is afgegeven, is niet zonder meer geldig in Nederland. Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.

 • Subsidie levensloopbestendig maken van woning

  Om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen is het belangrijk dat de woning veilig maar ook comfortabel is. Er is subsidie beschikbaar voor het aanpassen van uw eigen woning of huurwoning. Neem contact op met de ouderenadviseur voor een afspraak met een woonconsulent. Is de woonconsulent op bezoek geweest en heeft u een adviesrapport en een lijst met maatregelen ontvangen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente waar uw woning staat.

 • Verhuizen naar Nederland

  Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burgerzaken. De termijn van 4 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn.

 • Bezwaar, beroep en mediation

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

 • Conceptverzoek

  Heeft u (bouw)plannen maar wijken deze af van het omgevingsplan? Wij adviseren u om eerst een schetsplan in te leveren. Heeft u een schetsplanadvies gekregen? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het omgevingsplan. Dit heet een conceptverzoek. Met een conceptverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.

 • Tijdelijk alcohol schenken

  Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 • Afstand doen van rijbewijs categorieën

  U kunt als houder van het rijbewijs definitief afstand doen van één of meerdere categorieën op uw rijbewijs.

 • Standplaatsvergunning warenmarkt Groenlo en Lichtenvoorde

  Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt heeft u een vergunning nodig. Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 • Algemene begraafplaats

  In de gemeente Oost Gelre is een algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen. Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders.