Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel.

 • Spandoek ophangen

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare ruimte is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.

 • Alcoholvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Handtekening legaliseren

  Als bewezen moet worden dat een handtekening op een document echt afkomstig is van een uniek persoon, kan de handtekening gelegaliseerd worden.

 • Rommelmarkt

  Voor het organiseren van een rommelmarkt is een rommelmarktvergunning of een evenementenvergunning nodig.

 • Standplaats aanvragen

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.