Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Spandoek ophangen

  Wilt u een spandoek ophangen? Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (zie artikel 2:10) is het verboden om zonder vergunning van de gemeente voorwerpen of stoffen op, aan of boven een openbare plaats of de weg te plaatsen of aan te brengen. Voor een spandoek boven een openbare...

 • Rommelmarkt / snuffelmarkt organiseren

  Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken dan moet u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aanvragen. Tijdig indienen Uw aanvraag moet u minimaal 8 weken vooraf indienen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een demonstratie of betoging houden, ongeacht de inhoud. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een demonstratie of betoging moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen. Wat moet u doen? Meldt uw...

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  U moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied melden bij het Kadaster. Deze houdt bij waar welke kabels en leidingen zijn neergelegd. Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende...

 • Verblijf in Nederland, tijdelijk

  Heeft u een familielid, vriend of kennis die tijdelijk naar Nederland wil komen? Als deze persoon of personen geen Europese nationaliteit hebben en weinig geld beschikbaar hebben om van te leven, moet u garant staan voor de eventuele kosten die de persoon tijdens het verblijf in Nederland maakt. Dit...

 • Bouw en verbouw, toezicht

  Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Het kan dan gaan over: een (ver)bouw(ing) zonder vergunning; een (ver)bouw(ing) welke niet conform bouwtechnische voorschriften verloopt; werkzaamheden buiten normale werktijden of...

 • Wateroverlast door extreme regenval

  Schade melden Heeft u wateroverlast? U kunt dit online melden bij de gemeente via het digitaal formulier (zie hierboven). U kunt ook mailen naar gemeente@weert.nl . Vermeld daarbij het adres, telefoonnummer en het onderwerp van uw melding. We proberen meldingen te bundelen en het tegelijk in...

 • Geocaching

  Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar een schat (de cache). Geocaching brengt mensen naar buiten in contact met de natuur. Zo'n cache is bijvoorbeeld een kistje met daarin een logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt (loggen)....

 • Lantaarnpaal (lichtmast) verplaatsen

  Kosten Voor de verplaatsing worden kosten in rekening gebracht. De gemeente vraagt een offerte op voor de verplaatsing van de lantaarnpaal en stuurt u deze offerte toe. Als u akkoord gaat met de kosten, ondertekent u de offerte en stuurt die aan de gemeente terug. Daarna zet de gemeente de verplaatsing...