Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Milieuvervuiling melden

  Als wordt gezien dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, moet dit gemeld worden. De gemeente beschermt het milieu met toezichthouders.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Panden van de gemeente mogen gebruikt worden voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of uitvoeringen. Hiervoor moet eerst toestemming gevraagd worden.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Vergunning graafwerk kabels en leidingen

  Als er machinaal gegraven gaat worden, is het verplicht om eerst een Graafmelding bij het Kadaster te doen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk of het vergroten van de werkkansen.

 • Bezwaar tegen de WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van een huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB betaald moet worden.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Belastingen, betalingsregeling

  Gemeentelijke belastingen kunnen in één keer of in termijnen betaald worden. In dat laatste geval kan een betalingsregeling aangevraagd worden.

 • Werkplein IJsselgemeenten (Ondersteuning bij werk zoeken)

  Wanneer u een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt u uitgenodigd op het Werkplein IJsselgemeenten