Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Subsidieregeling Cultuur - Kunstactiviteit (amateurkunst)

  Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst - Kunstactiviteiten biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.

 • Laadpaal elektrische auto aanvragen, hoe werkt dat?

  Steeds meer Zwollenaren rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. We letten erop dat de laadpalen goed verspreid zijn over de stad. Zo kan iedereen met een elektrische auto in de stad opladen. In onze gemeente worden de komende jaren openbare laadpalen geplaatst door Vattenfall InCharge. Bij openbare laadpalen van onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge laad je altijd 100% op met groene stroom van Nederlandse windmolens. Op dit moment zijn er meer dan 1100 openbare laadpunten in de gemeente Zwolle waarvan zo'n 50 in onze accommodaties (2024).

 • Toegang gebied pollersysteem

  De binnenstad wordt door pollers afgesloten voor motorvoertuigen. Pollers zijn palen die in de straat verzinken. Buiten de tijden waarop winkels en horeca bevoorraad worden, staan ze omhoog.

 • Subsidieregeling Evenementen

  Wilt u een evenement voor een groot publiek, niet zijnde een kunstactiviteit organiseren? Of topsportevenement dan wel een evenement dat een grote regionale of landelijke aantrekkingskracht heeft? Dan kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Evenementen.

 • Kinderstraat

  Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen. In Zwolle kunnen bewoners daarom van hun straat een Kinderstraat maken. U kunt uw straat hiervoor aanmelden.

 • Begraafplaatsadministratie

  In de Begraafplaatsadministratie staat informatie over gemeentelijke begraafplaatsen. Bijvoorbeeld wie de rechthebbende is van een graf: Wie zeggenschap over een graf heeft en voor het onderhoud betaalt. Wie op welke plaats is begraven.

 • Subsidieregeling voor en door studenten Zwolle

  De gemeente wil van Zwolle een meer aantrekkelijke studentenstad te maken. Met de subsidieregeling Voor en door studenten kunnen actieve Zwolse studenten daaraan een bijdrage leveren. De gemeente maakt het studenten mogelijk om subsidie te krijgen voor het organiseren van een activiteit. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot een bruisende en levendige studentenstad.

 • Premie op Actie

  Als wijkbewoner weet u als geen ander hoe uw wijk mooier, gezelliger en veiliger kan worden. Met Premie op Actie stimuleert de gemeente bewoners om zelf initiatieven op te zetten die uw straat of buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven, zoals het organiseren van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk of het opfleuren van het aangezicht van uw straat.

 • Samenwonen op proef

  Als u een uitkering heeft van de gemeente Zwolle, kunt u een half jaar samenwonen zonder gevolgen voor uw uitkering. We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samen wonen, omdat dit gevolgen kan hebben voor het inkomen. Door op proef te gaan samenwonen, kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en heeft u meer tijd om u voor te bereiden op alles wat er na een half jaar verandert. Hieronder leest u wanneer u op proef kan gaan samenwonen.

 • Subsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur (Zwolse BIS) 2025-2028

  Omdat we graag onze subsidieprocedures beter willen afstemmen op de andere overheden en fondsen hebben we in Zwolle de Zwolse culturele basisinfrastructuur (BIS) ingesteld. Dit houdt in dat we ééns in de vier jaar subsidies verlenen aan instellingen die willen behoren tot de Zwolse culturele basisinfrastructuur. Per 2025 start een nieuwe vierjarige periode. Daarmee loopt onze subsidieperiode gelijk aan het rijk en andere overheden. Dit scheelt veel werk voor instellingen die ook subsidie aanvragen bij andere overheden en biedt bovendien voor vier jaar zekerheid over de gemeentelijke subsidie. Hiermee verkleinen we de administratieve lasten. Doordat we de subsidieaanvragen laten toetsen door een externe adviescommissie en van instellingen een langetermijnvisie verwachten, willen we de kwaliteit van het cultuuraanbod nog verder te stimuleren.