Zoekresultaat 1 - 10 van 110 resultaten

 • Adresonderzoek starten

  Staan er mensen op uw adres ingeschreven, die niet (meer) bij u wonen? Of heeft iemand een briefadres bij u, maar kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. U bent daarbij verplicht om zoveel mogelijk gegevens bij de gemeente door te geven (mobiel telefoonnummer, andere telefoonnummers, mogelijke nieuwe adres enzovoorts) De gemeente start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente doet onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Een onderzoek adres duurt gemiddeld 8 weken. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen om een onderzoek te starten. Maak een afspraak 

 • Nederlander worden

  Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen. Lees allereerst de brochure Hoe kunt u Nederlander worden om te zien of u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap.

 • Kamerverhuur (onzelfstandige huisvesting)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren aan 3 of 4 personen, heeft u altijd een exploitatievergunning nodig. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

 • Parkeren centrumgebied

  In het centrumgebied van Papendrecht is een blauwe zone van kracht waarin met een parkeerschijf maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. Als u in dit gebied woont of werkt, kunt u een parkeerontheffing/vergunning aanvragen. Blauwe zone De blauwe zone is van kracht van: maandag t/m donderdag: 9.00 – 19.00 uur vrijdag: 9.00 – 21.00 uur zaterdag: 9.00 – 19.00 uur Buiten deze tijden is het niet nodig om een blauwe parkeerschijf achter de voorruit te leggen. Een parkeerschijf moet u zo instellen dat de pijl het tijdstip van aankomst aangeeft. Het tijdstip van aankomst mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. U moet het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf handmatig instellen. Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag u niet gebruiken. Door dit verbod wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet. U moet de parkeerschijf achter de voorruit van de auto plaatsen. De parkeerschijf moet van buiten af goed zichtbaar zijn. Motorfiets parkeren U mag uw motorfiets parkeren in de blauwe zone. Dit moet wel gebeuren op een parkeerplaats die voorzien is van een blauwe streep of op een plaats die wordt aangeduid als parkeerplaats. Een parkeerplaats staat aangegeven met een verkeersbord of teken op de weg. Het gebruik van een parkeerschijf is in dit geval voor motorfietsen niet verplicht. Gehandicaptenparkeerplaats Op een gehandicaptenparkeerplaats hoeft u geen parkeerschijf neer te leggen, tenzij het een gehandicaptenparkeerplaats is waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven, dan moet u ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep. Verder mag u met een gehandicaptenparkeerkaart overal bij de blauwe belijning parkeren zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van een parkeerschijf. Waar geen blauwe lijn is aangebracht mag u, mits niet hinderlijk of gevaarlijk, met een parkeerschijf 3 uur parkeren.

 • Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

  Subsidie voor allerlei sportactiviteiten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en heeft u een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Jeugdsportsubsidie

     

 • Gemeentelijke verordeningen, beleid en regelgeving

  Gemeenten mogen zelf regels maken over bepaalde onderwerpen: verordeningen en beleidsregels. Onderstaande vindt u alle verordeningen en de meeste beleidsregels. Wij werken eraan om de overige beleidsregels zo snel mogelijk te plaatsen. Overzicht gemeentelijke verordeningen en andere regelgeving Regionale regels zijn te vinden op de website van de Drechtsteden.

 • Garantstelling (en/of logiesverstrekking)

  Komt iemand uit een visumplichtig land korter dan 3 maanden naar Nederland, dan moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben bij de aanvraag voor het visum. Dit bewijs geeft aan dat iemand in Nederland garant staat voor eventuele kosten of schulden die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt. Aanvraag U vraagt garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Afhankelijk van de aanvraag die u doet is het noodzakelijk om 1 of 2 handtekeningen te laten legaliseren. De kosten daarvoor bedragen per handtekening € 10,00. Bij het aanvragen volgt u de volgende stappen: U gebruikt het onderstaande formulier. Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. U plaatst de te legaliseren handtekening op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar verifieert en legaliseert de handtekening. U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen. De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlands ambassade / consulaat in het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade / consulaat beslist over de aanvraag. In het geval dat sprake is van garantstelling dient ook de handtekening van uw partner gelegaliseerd worden. Uw huwelijkspartner/geregistreerde partner dient dan ook persoonlijk mee te komen naar het gemeentehuis om toestemming te verlenen. Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk. De garantsteller en eventueel de huwelijkspartner/geregistreerde partner moeten beide in persoon aan de balie van het gemeentehuis verschijnen. Formulier Garantstelling Meenemen Bij de aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee, de naam en adresgegevens van de genodigde en het ingevulde aanvraagformulier. Wetgeving De volgende wetgeving is van toepassing: Vreemdelingencirculaire 2000

 • Aangifte van Overlijden

  U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.