Zoekresultaat 1 - 10 van 42 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Meldingen & toezicht Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separat...

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame aanvragen via het Omgevingsloket. D...

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.Soms is dat iemand van de gemeente. Soms moet u daar z...

 • Diensten verlenen op straat

  Als u diensten wilt verlenen op straat, vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente. Voorbeelden van diensten zijn: ramen wassen en auto’s ...

 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Meestal moet u ook ee...

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een melding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, rest...

 • Rommelmarkt organiseren

  Wilt u een rommelmarkt organiseren? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op de rommelmarkt verkoopt u tweedehands spullen. Bijvoorbeel...

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (omgevingseisen)

  Als u wilt bouwen of verbouwen, dan moeten uw plannen passen binnen de omgeving waarin u gaat bouwen. Daarom moet u een omgevingsvergunning aanvrag...

 • Bouw- en grondverklaring inzake de bodemkwaliteit aanvragen

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. In een bouw- en grondverklaring staat of de bodem verontreini...

 • Eenvoudige bodemsanering (BUS, Besluit Uniforme Saneringen) melden

  U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren op verontreinigde bodem. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de grond is vervuild, dan laat u eerst de bodem...