Zoekresultaat 181 - 190 van 195 resultaten

 • Plan van aanpak Werken, werken aan en meedoen

  Met het plan ‘Werken, werken aan en meedoen’ richten we ons met name op inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. We willen de (arbeids)participatie van onze inwoners met een bijstandsuitkering vergroten.

 • Bodeminformatie aanvragen

  Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel kopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. 

 • Woonzorgvisie 2023-2030

  In de Woonzorgvisie staan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp met een zorg- of begeleidingsvraag centraal. Er is onderscheid gemaakt naar de woonbehoefte van verschillende doelgroepen.

 • Ontheffing aanvragen spitsafsluiting Nieuwkoopseweg

  Tijdens de spitsuren is de Nieuwkoopsweg afgesloten met een bollard. Bewoners en bedrijven aan de Nieuwkoopsweg of Balijade kunnen een ontheffing aanvragen.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Wilt u in Pijnacker-Nootdorp gevaarlijke stoffen vervoeren? Volg dan de aangewezen route. Kunt u geen gebruik maken van de aangewezen route? Vraag dan ontheffing aan.

 • Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire

  Het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire Pijnacker-Nootdorp is er voor alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire in de gemeente. Het steunpunt biedt een luisterend oor én helpt u verder met vragen of problemen. Ook als u twijfelt of u wel een gedupeerde bent.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Visie Sociaal Domein

  Het sociaal domein is alles wat we doen om inwoners met een hulp- of zorgvraag te ondersteunen. Bijvoorbeeld hulp bij opgroeien, hulpmiddelen thuis, dagbesteding, schulden & inkomen, re-integratie, inburgering en het brede welzijnswerk.

 • De energietransitie in Pijnacker-Nootdorp

  De kern van de energietransitie is dat we het gebruik van energie terugdringen en geen aardgas meer gebruiken. En dat de energie die we gebruiken CO2 vrij is. Dat hoeft niet in één keer: de energietransitie is een transitie waarover we tot 2050 mogen doen. Stap voor stap dringen we de vraag terug en gebruiken we alternatieven als vervanger van aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en douchen.

 • Aangifte van overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.