Zoekresultaat 11 - 20 van 57 resultaten

 • Verkeersontheffing (RVV)

  Voor het innemen van een vaste- of seizoenstandplaats heeft u een vergunning nodig.

 • Terrasvergunning

  Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf en (sport)vereniging heeft u een terrasvergunning nodig.

 • Duurzaamheidslening

  Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening van minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 aanvragen om energiebesparende maatregelen te betalen.

 • Wijkbudget aanvragen

  Voor het organiseren van een activiteit in uw buurt kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijk- of dorpsmanager beslist over de aanvraag.

 • bodemenergiesysteem melden

  Een bodemenergiesysteem zorgt ervoor dat u uw woning of bedrijfspand kunt verwarmen met grondwater.

 • Laden, lossen - ontheffing

  U heeft een ontheffing RVV (Reglement ontheffing Verkeersregels en Verkeerstekens) nodig wanneer u wilt laden of lossen op een plek of tijdstip waar dat niet is toegestaan.

 • Evenementenborden vergunning

  Voor het plaatsen van evenementenborden op diverse locaties heeft u een vergunning nodig.

 • Inzamelen textiel - vergunning

  Scholen en verenigingen in de gemeente Purmerend kunnen een vergunning aanvragen voor het inzamelen van textiel.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Bijvoorbeeld de partner, ouder of kind, een ander familielid, vriend of kennis.

 • Vergunning warenuitstalling

  Voor het uitstallen van waren heeft u een vergunning nodig. Hierbij moet u denken aan uitstalling van groente en fruit bij de groenteman, kledingrekken bij een kledingzaak enzovoort.