Zoekresultaat 11 - 20 van 25 resultaten

 • Riolering, problemen

  Heeft u last van een rioolverstopping? Kijk eerst zelf wat er aan de hand is en waar de verstopping zit. Door het opgraven van het ontstoppingsstuk in uw rioolaansluiting kunt u bepalen waar de verstopping zich bevindt. Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeentelijk deel van het riool. Is het droog? Dan zit er waarschijnlijk een verstopping op uw eigen terrein in of rond uw woning of bedrijf. Het vrijmaken van het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf verzorgen. Zit het probleem buiten uw privéterrein in het gemeentelijk deel van het riool neem dan contact op met de gemeente Lisse. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. Bij een verstopping in uw eigen leidinggedeelte bent u zelf verantwoordelijk voor het verhelpen hiervan. Op elk particulier perceel behoort een riool-ontstoppingspunt te zitten. Vaak zit het bij de overgang van het privéterrein naar de openbare ruimte op uw eigen perceel.   Melding Merkt u dat de verstopping buiten uw privéterrein ligt, neem dan altijd contact op met de gemeente Lisse. Dit kan tijdens kantooruren via Fixi of via telefoonnummer 14 0252.  Buiten kantooruren kunt u voor spoedzaken contact opnemen met de storingsdienst via telefoonnummer 06 22 66 07 40. Met de storingsdienst kunt u afspreken wat verder te doen.   Kosten Een verstopping op gemeentegrond wordt door ons verholpen. De gemeente betaalt deze kosten. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan moet u deze zelf verhelpen en zijn de kosten voor uzelf. Heeft u zelf opdracht voor ontstoppingswerkzaamheden aan derden gegeven? Dan vergoedt de gemeente Lisse deze kosten niet. Ook niet bij een verstopping op gemeentegrond. Informatie huisaansluiting Wilt u een tekening van uw huisaansluiting neem dan contact met ons op. Wij hebben niet van alle huisaansluitingen gegevens of actuele gegevens beschikbaar.

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

 • Afval, groente- fruit- en tuin (gft)

  In de container met groene deksel 1 keer per 2 weken geleegd: zie afvalkalender Op de ophaaldag container tussen 05.30 en 07.30 uur buiten Grote hoeveelheden naar Milieustraat brengen Bij flat of bovenwoning in de verzamelcontainer Wat wel/niet in container: zie Voorwaarden

 • Afval, grof huisvuil

  U kunt uw grof huisvuil op 2 manieren afvoeren: Breng het weg naar de milieustraat Laat het ophalen tegen betaling: bel naar Meerlanden Rijsenhout op telefoonnummer 0297-381717.

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo). De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Onder de nieuwe Omgevingswet: Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging. Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

 • Parkeerontheffing blauwe zone ondernemers

  Ontheffing is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden Ontheffing van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 18.00 uur De ontheffing is 1 kalenderjaar geldig Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender loopt tot en met 2024 Klik op de knop Afvalkalender online en vul uw postcode en huisnummer in U ziet hier uw persoonlijke afvalkalender met de data waarop uw afval wordt ingezameld En u ziet informatie over de verschillende soorten afval Bied uw afvalcontainer met de handvatten naar de weg aan. Zo zorgt u dat de container op de juiste manier is aangeboden en geleegd kan worden. Ervaart u problemen met de afvalkalender geef dit dan door via pi@meerlanden.nl of tijdens openingstijden kunt u ook contact opnemen met Meerlanden op 0297-381 777 U kunt ook de Meerlanden-app voor iOS of Android downloaden voor uw tablet of smartphone. Afvalkalender werkt niet via Internet Explorer. Gebruik een andere browser.

 • Omgevingsvergunning of sloopmelding, gebouw of woning (gedeeltelijk) slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een mogelijk een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunning, milieu

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.  Bijvoorbeeld een bedrijf dat veel energie verbruikt, de lucht vervuilt, geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht, bijvoorbeeld kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.