Zoekresultaat 11 - 20 van 69 resultaten

 • Rijbewijs aanvragen

  Een eerste rijbewijs kan alleen aangevraagd worden in het gemeentehuis. Mensen die hun rijbewijs willen verlengen kunnen hiervoor op afspraak terecht.

 • Rijbewijs inleveren (afstand doen van uw rijbewijs)

  Als u liever niet meer de weg opgaat met een voertuig waarvoor u wel een rijbewijs heeft dan kunt u afstand doen van uw rijbewijs.

 • Milieustraat

  Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis ophaalt. Het afval moet gescheiden worden aangeboden.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Aangifte overlijden

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders kunnen in bepaalde gevallen leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente kijkt o.a. naar de reisafstand en de school waar het kind naartoe gaat.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Erkenning (ongeboren) kind

  Niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u toch het vaderschap/meemoederschap op u nemen.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Voor sommige landen heet dit een bewijs van in leven zijn.

 • Marktplaats aanvragen

  Voor een plaats op de markt is een marktplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor alle soorten markten.