Zoekresultaat 11 - 13 van 13 resultaten

  • Containers en afvalpas

    Wilt u een kleinere of extra minicontainer aanvragen? Of is deze beschadigd, kwijt of gestolen? Heeft u geen afvalpas meer?

  • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

    Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Of maakt u gebruik van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentebelastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u ook deze WOZ-beschikking. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen opvragen.

  • Afval inzameling

    In de Noordoostpolder zamelt HVC het afval huis aan huis gescheiden in. Op de afvalkalender en in de HVC-app ziet u wanneer u welke minicontainer aan de weg kunt zetten. Heeft u geen minicontainers bij huis? Dan kunt u uw afval kwijt in onder- en bovengrondse containers in de buurt. U heeft hiervoor een afvalpas nodig.