Zoekresultaat 11 - 20 van 45 resultaten

 • In- of uitrit aanleggen

  Wilt u een in- of uitrit aanleggen bij uw woning of bedrijf dan vraagt u dat aan via het omgevingsloket.nl.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

 • Het plaatsen van (sandwich)borden

  Wilt u een (sandwich)bord plaatsen om een evenement te promoten of een gebeurtenis onder de aandacht te brengen? U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Wel meldt u het minimaal drie weken van te voren bij de gemeente.

 • Ondermijning

  Wat is ondermijning? Ondermijning is een verzamelnaam van manieren waarop criminelen misbruik van de maatschappij maken om criminele activiteiten uit te voeren. Het gaat om verschillende vormen van criminaliteit, zoals drugs, (handel in) illegaal vuurwerk, mensenhandel, (vastgoed) fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit of het witwassen van geld. Deze criminele activiteiten zijn meestal niet direct zichtbaar maar hebben veel invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken.

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • Voorbeoordeling

  Met een voorbeoordeling kijkt de gemeente of uw bouwplan wel haalbaar en uitvoerbaar is. U toetst zo het plan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Ongedierte

  Hebt u last van muizen, ratten, wespen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis. Meld overlast van ongedierte in de openbare ruimte bij ons. De gemeente kan dan beoordelen of het nodig is om maatregelen te nemen om een ratten- of muizenplaag te voorkomen.

 • Wet open overheid (Woo verzoek)

  Als u informatie wilt opvragen die nog niet openbaar is. Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de gemeente. Dat regelt de Wet open overheid. (Woo). De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Wilt u gemeentelijke informatie hebben die nog niet openbaar gemaakt is, dan kunt u daarvoor een Woo-verzoek indienen.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. Deze verklaring is soms nodig bij een visumaanvraag. U staat dan financieel garant voor deze persoon. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren. U maakt daarvoor een afspraak.

 • Het plaatsen van speelautomaten

  Wilt u in uw horecabedrijf een kansspelautomaat plaatsen? Dit kunt u aanvragen voor maximaal 2 automaten.