Zoekresultaat 11 - 20 van 22 resultaten

 • Geboorte aangeven

  Heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! De geboorte aangeven doet u binnen 3 dagen na de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Midden-Groningen ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Afschrift burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u vooraf aangifte doen bij de gemeente waar het plaats vindt. Deze aangifte doet u online vanaf een jaar tot uiterlijk twee weken vóór de datum van het trouwen of geregistreerd partnerschap.

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden, bijvoorbeeld door werkzaamheden of besluiten van de gemeente. Het gaat om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Dit soort schade hoeft u als burger of bedrijf niet of niet geheel te dragen, maar moet de overheid geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

 • Geslacht op geboorteakte wijzigen

  Iedereen van 16 jaar en ouder en in het bezit van een deskundigenverklaring kan het geslacht op hun geboorteakte laten aanpassen. Doe dit bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen. Wijziging van uw geslacht moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Hiervoor maakt u een afspraak via onderstaand nummer.

 • Een identiteitskaart aanvragen of vernieuwen

  U kunt een identiteitskaart aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u een afspraak maken. Dat kan via de knop hieronder. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0598-373737.

 • Briefadres aanvragen of verlengen

  In sommige gevallen is het mogelijk om een briefadres aan te vragen. Dit is een adres waar uw post wordt bezorgd. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk geen woonadres heeft, omdat u in een instelling woont. Denk aan jeugdzorg, gezondheidszorg, de gevangenis of een opvanghuis. Hier leest u hoe u een briefadres kunt aanvragen en wat u daarbij nodig heeft.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven, maar er niet woont? Of denkt u dat op een adres meer personen verblijven dan staan ingeschreven? U kunt de gemeente dan vragen om een adresonderzoek op te starten via onderstaande knop. Het onderzoek duurt minimaal 3 maanden. Wij proberen dan uit te zoeken waar deze persoon woont en als het nodig is dan passen wij de basisregistratie personen (BRP) aan.