Zoekresultaat 11 - 15 van 15 resultaten

 • Overlijden, aangifte

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. Afspraak maken Deze aangifte maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184. Kosten De aangifte van overlijden is gratis. Voor het uittreksel betaalt u € 15,70. Online regelen Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen: Aangifte van overlijden doen (eHerkening)

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. Een verhuizing doorgeven valt hier niet onder. Als u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven, is dat geen reden om te voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te verbeteren. De datum waarop wij uw verhuisbericht ontvangen, is de datum waarop wij u overschrijven naar het nieuwe adres. Dat staat in de wet BRP. U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.  

 • Identiteitskaart

  We verwachten veel aanvragen voor identiteitskaarten. Vraag daarom op tijd een nieuwe identiteitskaart aan. Start online uw aanvraag met DigID. Houd er rekening mee dat u uw digitale aanvraag nog persoonlijk aan de balie moet afronden met inleveren van een pasfoto en zetten van een handtekening en vingerafdruk. Start uw aanvraag en betaal via Ideal Komt u liever langs in het gemeentehuis voor het aanvragen van uw identiteitskaart? Maak dan een afspraak aanvragen identiteitskaart en betaal aan de balie. Maak gelijk een afspraak afhalen identiteitskaart. Hiervoor kiest u een datum 5 werkdagen na uw aanvraag in het gemeentehuis. Let op: Bij een identiteitskaart voor een kind moet het kind ook aanwezig zijn bij aanvragen en ophalen. Kosten Kosten identiteitskaart Product kosten Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 75,80 Identiteitskaart jonger 18 jaar € 40,90 Spoedaanvraag identiteitskaart € 57,10 (plus kosten ID-kaart)  Afhandeling 5 werkdagen met spoed: 1 werkdag (aanvragen vóór 15.00 uur)

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-huis verblijft. Als u geheimhouding heeft aangevraagd mag de gemeente uw gegevens niet doorgeven aan: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis Online regelen Geheimhouding aanvragen U logt in met DigiD. Lukt het online aanvragen niet, maak dan een afspraak.

 • Klachten over de gemeente

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Waarover kunt u een klacht bij ons indienen? de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie het niet reageren op vragen Schriftelijk of online klacht indienen U kunt uw klacht schriftelijk indienen. U schrijft een brief en stuurt deze naar: Gemeente Hardinxveld-Giessendam Postbus 175 3370 AD Hardinxveld-Giessendam In de brief vermeldt u uw naam en adres. Ook beschrijft u het gedrag waarover u een klacht heeft en de datum wanneer dit is gebeurd. U kunt uw klacht ook online indienen: Direct naar het webformulier Klacht Een klacht is géén bezwaarschrift Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld: omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen; of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent; of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Klachten over andere organisaties Klachten over: Sociale Dienst Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden bureau Drechtsteden dient u in bij: Openbaar lichaam Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Klachten dient u in bij: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550 3300 AN Dordrecht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachten stuurt u per e-mail naar mail@vrzhz.nl of schriftelijk naar: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 350 3300 AJ Dordrecht Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.