Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Bezwaar maken tegen besluit werk en inkomen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een uitkering heeft afgewezen? Maak dan bezwaar.

 • Overlast doorgeven

  Hebt u overlast van personen of bedrijven? Bijvoorbeeld van buren, vuurwerk of een café? Doe dan een melding.

 • Bezwaar maken tegen omgevingsvergunning

  Bent u het niet eens met een toegekende omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken tegen afwijzing parkeervergunning

  Als uw aanvraag voor een parkeervergunning is afgewezen kunt u bezwaar maken. Dit kan online of per post.

 • Huwelijk of partnerschap melden

  Gaat u trouwen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dit eerst bij de gemeente. Dit heette vroeger 'ondertrouw'. Waar op deze pagina 'huwelijk' staat, wordt ook 'partnerschapsregistratie' bedoeld.

 • Bezwaar maken tegen rekening huisvuil

  Bent u het er niet mee eens dat u een rekening hebt gekregen voor het verkeerd plaatsen van huisvuil? Dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente binnen zijn. Anders neemt de gemeente uw bezwaar niet in behandeling.

 • Uittreksel aanvragen voor burgers

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een formulier met uw gegevens uit de BRP. U vraagt het uittreksel aan bij uw gemeente. Een uittreksel BRP is hetzelfde als een uittreksel GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister.

 • Brandonveilige situatie melden

  Maakt u zich zorgen over de brandveiligheid in een gebouw? Of denkt u dat een pand niet voldoet aan de veiligheidseisen? Meld dit bij de gemeente. Als de situatie inderdaad niet veilig is, zorgt de gemeente voor een oplossing.