Zoekresultaat 21 - 30 van 48 resultaten

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt. Onderdelen verzekering Ongevallenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Rechtsbijstandverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

 • Inlichtingen aangekochte woning

  U heeft een brief ontvangen met de vraag om informatie te geven over de aankoop van uw woning. Wij hebben uw informatie nodig om een goede marktanalyse uit te voeren. Waarde van woningen nauwkeurig bepalen De Wet WOZ verplicht ons om een marktanalyse te doen. We onderzoeken alle verkochte woningen, omdat we de WOZ-waarde bepalen aan de hand van verkoopcijfers. Met behulp van een vragenlijst onderzoeken we hoe de verkoop van een woning is verlopen. We bekijken ook of de gegevens die gebruikt zijn nog correct zijn. Het bouwjaar, oppervlakte en het onderhoud van de woning. U bent volgens de Wet WOZ verplicht om hieraan mee te werken. Vragenformulier online invullen Wij vragen u de vragenlijst over uw gekochte woning in te vullen. Na het invullen van de gegevens ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Formulier aankoop woning invullen

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode neemt de gemeente maatregelen om gladheid op openbare wegen te bestrijden. De gemeente strooit niet altijd alle openbare wegen en fietspaden. Er is een onderscheid in wegen met hoge en lage prioriteit. Het strooien van trottoirs is een verantwoordelijkheid van inwoners en instellingen. Wilt u weten wanneer de gemeente gaat strooien? Volg dan ons Twitteraccount. We plaatsen een Tweet wanneer er een strooiactie is. Gladheidbestrijding De gemeente heeft alle openbare wegen en fietspaden verdeeld in strooiroutes: A-routes, B-routes en subroutes. Iedere route heeft een andere prioriteit bij de gladheidbestrijding. A-routes: dit zijn de belangrijke wegen in en tussen de dorpskernen van de gemeente. Deze routes hebben de hoogste prioriteit bij de gladheidbestrijding. Deze routes kunnen uit voorzorg worden gestrooid. Als het nodig is, gebeurt het strooien verdeeld over de hele dag en nacht.  B-routes: deze wegen worden gestrooid bij gladheid die langdurig aanhoudt. Het strooien gebeurt tussen 05.00 uur en 24.00 uur.  Subroutes: deze wegen worden alleen gestrooid bij uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij ijzel en zware sneeuwval. En wanneer A-routes en B-routes helemaal schoon zijn. Strooien gebeurt dan tussen 07.00 en 18.00 uur. Strooien trottoirs De gemeente strooit de trottoirs niet. Inwoners en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de trottoirs. Verkoop strooizout Strooizout is te koop bij verschillende lokale winkeliers. De gemeente verstrekt geen strooizout aan particulieren. Meer informatie Voor meer informatie over gladheidbestrijding kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00

 • Glas

  Glas kan oneindig vaak gerecycled worden. Recycling bespaart grondstoffen en energie. Gooi glas daarom weg in een glascontainer. Deze zijn in de buurt van supermarkten geplaatst. Locaties glasbakken Hattemerbroek: Zwaluwstraat (De Bouwakker) 't Loo: Looweg Noordeinde: Noorderbrink (Noorderhuukien) Oldebroek: bij supermarkt Coop, Zuiderzeestraatweg 133 en bij supermarkt Boni, Zuiderzeestraatweg 126 Oosterwolde: Groote Woldweg (Rabobank) Wezep: Komijnakker, Cotoneasterstraat (Hema), Clematisstraat (Plus), Meidoornplein (Lidl), Marienrade (Aldi), Verlengde Meidoornstraat (nabij Goede Herderschool), Waterloopweg (Boni) en Nieuwlandsweg (ingang Veldheem) Wat mag in de glasbak? Glazen potten en flessen Parfumflesjes en medicijnpotjes Glazen deo-rollers Glazen kruidenpotjes Wat mag niet in de glasbak? (Gebroken) vensterruiten (hoort bij grofvuil) Kristalglas (hoort bij restafval) (Keramische) ovenschalen (hoort bij restafval) Spaar- en LED-lampen (hoort bij Klein Chemisch Afval) TL-buizen (hoort bij Klein Chemisch Afval) Gloeilampen (hoort bij Klein Chemisch Afval) (Porselein) serviesgoed (hoort bij restafval) Spiegel en wit opaalglas (hoort bij grofvuil)

 • Subsidie inheemse erfbeplanting

  Particulieren en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Oldebroek kunnen een subsidie aanvragen om meer inheemse beplanting op het erf te planten. Onder inheemse beplanting vallen plantensoorten die van nature in deze streek voorkomen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente samen met u het landschap, de natuur en de cultuurhistorie verbeteren. Het subsidiebedrag is 50% van de gemaakte kosten, tot een maximum van € 250,-. U mag maximaal 1 aanvraag per perceel indienen.  Subsidie inheemse erfbeplanting aanvragen U kunt ook schriftelijk subsidie inheemse erfbeplanting aanvragen (pdf, 44kb).

 • Vuurwerk afsteken

  Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk. Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen bij de gemeente (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk). U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk.

 • Starterslening

  De Starterslening is een extra lening naast de hypotheek. Hiermee kunt u de koop van een eerste woning mogelijk maken. Een Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Starterslening aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een Starterslening (pdf, 403kb).

 • Registratie levenloos geboren kindje

  Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Met deze registratie wordt uw kindje zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw levenloos geboren kindje. Verzoek registratie levenloos geboren kind met DigiD U kunt ook schriftelijk een Verzoek registratie levenloos geboren kind (pdf, 364kb) indienen.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval zorgt voor een vervuilde leefomgeving, is slecht voor het milieu, uzelf en de dieren. De gemeente zorgt dat de straten en wijken netjes zijn. Maar we kunnen niet zonder de hulp van onze inwoners. Zelf zwerfafval opruimen: Wijkheld worden U kunt zich aanmelden als Wijkheld. Met het project Wijkhelden brengt de gemeente inwoners bij elkaar die zich inzetten voor een schone leefomgeving. Jongens en meisjes gaan onder begeleiding van een volwassene op pad. Regelmatig lopen volwassenen alleen of in groepjes een schoonmaakronde door de buurt en ruimen het zwerfafval op. Aanmelden als Wijkheld Voordelen Wijkhelden Geregistreerde Wijkhelden hebben voordelen. Wijkhelden uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool ontvangen voor elke schoonmaakronde een zakcentje van de gemeente. Ook ontvangen wijkhelden veiligheidshesjes, goede knijpers en speciale afvalzakken. En zijn ze tijdens de schoonmaakronde verzekerd. De gemeente kan het verzamelde afval gratis bij u thuis ophalen. Meer informatie over Wijkhelden is te vinden op de website Wijkhelden.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. U kunt de gemeente vragen om deze persoonsgegevens geheim te houden. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen met DigiD U kunt ook schriftelijk de geheimhouding persoonsgegevens aanvragen (pdf, 230kb).