Zoekresultaat 21 - 30 van 93 resultaten

 • Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD. Regel uw aanvraag/stopzetting geheimhouding persoonsgegevens online Maak online…

 • Toekomst Numansdorp

  Hoe beleeft u Numansdorp over 30 jaar? De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich tot een levendig dorp. Het dorp heeft bijna 9000 inwoners en een bloeiend verenigingsleven, een gezellig centrum en een prachtige haven. Het dorp staat nooit stil en ook nu spelen in en rondom Numansdorp verschillende thema’s die van belang zijn voor de toekomst van het dorp. Denk…

 • Woonkostentoeslag

  Is uw financiële situatie plotseling veranderd en is uw huur of hypotheek door omstandigheden te hoog geworden? En heeft u geen spaargeld? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor woonkostentoeslag. Voor wie is deze bijdrage bedoeld? U kunt aanspraak maken op deze regeling als u weinig tot geen spaargeld of bezittingen heeft die geld waard zijn en door bijzondere omstandigheden…

 • Lokale Educatieve Agenda (LEA)

  De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard 2023-2026 is opgesteld door gemeente Hoeksche Waard en partners uit onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Het doel is alle kinderen en jongeren uit de Hoeksche Waard optimale ontwikkelingskansen te bieden In de LEA staat hoe we de komende jaren bijdragen aan dit doel. Voor de periode 2023-2026 zijn 9 thema’s benoemd met daaraan gekoppeld verschillende…

 • Huishoudelijke ondersteuning

  Huishoudelijke ondersteuning kunt u via de gemeente aanvragen. Tot voor kort waren de regels hiervoor soepel. Het belangrijkste criterium was of iemand beperkingen had, waardoor diegene het niet meer zelf kon uitvoeren. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning neemt steeds meer toe en de druk op de organisaties die het leveren wordt te groot. Om huishoudelijk ondersteuning te blijven bieden aan…

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  In de burgerlijke stand leggen wij gegevens vast over bepaalde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, partnerregistratie of echtscheiding. Van een akte kunt u een afschrift krijgen of een uittreksel. Een afschrift is een officiële kopie van de akte, gestempeld door de gemeente. Op een afschrift staat precies hetzelfde als op de akte zelf. Een uittreksel is een actuele samenvatting van…

 • Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030

  In de nieuwe Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 staat de vitaliteit van onze regio centraal. Om die te bewaken, zet de gemeente in op meer kwaliteit en extra woningbouw om de instroom van gezinnen te bevorderen. Veranderingen woningmarkt De vijf voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een nieuwe woonvisie en bijbehorend woningbouwprogramma opgesteld. De visie kwam tot stand…

 • Watervergunning

  Werkt u in oppervlaktewater (sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren) of met grondwater? Dan moet u dit melden. Gaat u afvalwater lozen op oppervlaktewater, grondwater onttrekken, een waterberging aanleggen of water dempen? Of gaat u bouwen bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk? Dan heeft u een watervergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of…

 • Emigratie doorgeven

  We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

 • Financiën

  Op deze pagina staan de financiële documenten van gemeente Hoeksche waard.