Zoekresultaat 21 - 25 van 25 resultaten

 • Attestatie de vita

  Een attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn, dat ook geldig is in het buitenland. Wilt u een attestatie de vita aanvragen? Dan kan dat aan de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba? Dan vraagt u geen attestatie de vita aan, maar een bewijs van in leven zijn.

 • Legalisatie handtekening

  Soms moet u kunnen aantonen dat uw handtekening ook echt van u is. Bijvoorbeeld voor een garantstelling of notariële akte. U kunt uw handtekening dan bij ons aan de balie laten legaliseren. Maak hiervoor een afspraak via onderstaande knop.

 • Kind erkennen

  Wanneer u uw kind officieel erkent, wordt u de juridische ouder. Dit betekent dat u voor de wet ouder bent van uw kind. Als juridische ouder heeft u het recht om uw kind te zien en de plicht om voor uw kind te zorgen. Een juridische ouder hoeft niet altijd een biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind geboren is. Bij de erkenning krijgt u direct een afschrift van de erkenningsakte mee. Let op! Een kind erkennen is niet nodig als het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U bent dan automatisch de juridische ouder van het kind.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een document, waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie in de samenleving. Soms heeft u een VOG nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, vrijwilligerswerk of wapenvergunning. Bij de gemeente nemen we uw aanvraag aan, maar Justis is de overheidsorganisatie die uw aanvraag behandelt. Wanneer u geen strafbare feiten hebt gepleegd, ontvangt u de VOG. Heeft u wel een strafbaar feit gepleegd? Dan wordt er verder onderzoek gedaan. Justis bekijkt of de strafbare feiten invloed hebben op uw aanvraag. Als de strafbare feiten niet van belang zijn voor uw aanvraag, ontvangt u de VOG alsnog.

 • Geboorte aangifte

  Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! Om alles vanaf het begin goed te regelen is het belangrijk dat u aangifte doet van de geboorte. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte bij de gemeente waar u kindje geboren is. Dit is wettelijk verplicht. LET OP! In de kraamtijd kan het soms best druk zijn. Naar het gemeentehuis komen is dan niet altijd handig. Als ouder kunt u de geboorteaangifte nu ook digitaal doen met uw DigiD. Let erop dat u de verklaring van de arts/verloskundige toevoegt aan de digitale aanvraag. Doet iemand anders dan de ouders de aangifte? Dat kan alleen in het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak.