Zoekresultaat 21 - 30 van 104 resultaten

 • Jeugdhulp

  Voor alle hulp en ondersteuning voor uw kind en vragen over de opvoeding kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zeist.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of vernieuwen kan alleen op afspraak. Het aanvragen en ophalen van een rijbewijs doet u zelf.

 • Parkeervergunning bedrijven

  Heeft u een bedrijf in de binnenstad van Zeist? U kunt dan een Bedrijfsparkeervergunning aanvragen.

 • Vrijwilligerswerk

  Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. De gemeente heeft 2 verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt akten op van huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, overlijden, geboorte en erkenning.

 • Zienswijze, bezwaar of beroep

  Hier vindt u informatie over actie die u kunt nemen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning heeft u nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg.

 • Riolering

  De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting.

 • Verhuizing

  Verhuist u binnen of naar Zeist, geef dan binnen 5 dagen uw nieuwe adres door. Dat kan digitaal, per post of aan de balie.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Informatie over ondersteuning WMO, hulpvragen, wijkverpleging, langdurige zorg en hulp bij werk en inkomen.