Zoekresultaat 21 - 30 van 37 resultaten

 • Monument aanwijzen

  Je kunt de gemeente vragen jouw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

 • Grafonderhoud

  De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Bijvoorbeeld gras maaien of paden op de begraafplaats schoonmaken.

 • Milieuvervuiling melden

  Vind je dat in jouw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kun je dit melden.

 • Begraven of cremeren

  Je kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heb je toestemming nodig van de gemeente. De uitvaartondernemer regelt dit meestal.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Bij een niet tijdige beslissing kan de gemeente in gebreke gesteld worden. Een dwangsom is één van de daaropvolgende scenario's.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Je mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Voor sommige gevaarlijke stoffen geldt een routeplicht. Als binnen de gemeente van de verplichte route afgeweken moet worden, is een ontheffing nodig.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Wanneer je grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kun je het bestemmingsplan laten aanpassen.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  In sommige gevallen moet je een sloopmelding doen.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Als je een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, heb je een vergunning nodig van de gemeente. Jouw grafsteenspecialist kan dit voor jou