Zoekresultaat 31 - 38 van 38 resultaten

 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Meestal krijgen ouders automatisch het gezag over hun kinderen. Soms moeten ze het ouderlijk gezag bij de rechtbank regelen. Het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

 • Afspraak bij de gemeente

  Komt u bij de gemeente Emmen aan de balie, dan heeft u bijna altijd een afspraak nodig voor. De balies van Burgerzaken, Belastingen, Vergunningen en Schulddienstverlening zijn alleen op afspraak open. Zo wordt u altijd snel geholpen op de afgesproken afspraaktijd. U maakt de afspraak makkelijk online.

 • Akte uit de Burgerlijke stand

  Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis was.

 • Informatie uit de Basisregistratie (BRP)

  De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken. Uw gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem: de Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belastingen. Door de centrale registratie in de BRP hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw door te geven en is de kans op fouten kleiner.

 • Groenstrook kopen

  Het kan zijn dat uw woning grenst aan een stukje groen van de gemeente. Soms heeft dat stukje grond dan geen waarde meer voor de gemeente. U kunt zo'n stukje grond van de gemeente kopen om als tuin te gebruiken. Dan wordt dit 'snippergroen' genoemd.

 • Zakenpaspoort of 2e paspoort

  Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort of tweede paspoort aanvragen. Vraag het reisdocument persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na gemiddeld 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

 • Adresonderzoek

  De gemeente kan een onderzoek starten om te controleren of iemand nog steeds op het adres woont waarop hij of zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente ook zelf vragen om een adresonderzoek op te starten.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.