Zoekresultaat 41 - 50 van 64 resultaten

 • Kinder-/peuteropvang starten

  Als u een kinderopvangvoorziening wilt oprichten dient u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Openbare weg tijdelijk gebruiken

  Wilt u voorwerpen op de openbare weg plaatsen? Zoals een bouwkeet, bouwmaterialen, bouwschutting, steiger of container? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente.

 • Omgevingsplan

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als je (ver)bouwplannen of andere plannen die de fysieke leefomgeving raken hebt, kun je hiermee te maken krijgen.

 • Vloedbeltverbinding

  Studie naar een nieuwe weg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

 • Stemmen bij volmacht

  Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

  Wilt u stemmen in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. Een kiezerspas aanvragen kan op drie manieren: digitaal, schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie.

 • Nationaal Hitteplan

  Tijdens warme dagen is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor mensen die niet goed voor zichzelf (kunnen) zorgen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische aandoening of jonge kinderen. Voor deze groepen kan hitte sneller tot gezondheidsproblemen leiden. Het Nationaal Hitteplan helpt om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Programma Inclusieve samenleving

  Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen binnen het programma Inclusieve samenleving?

 • Aanvullend Openbaar vervoer

  U kunt van het aanvullend openbaar vervoer (aov) gebruikmaken wanneer u van of naar gemeente Borne reist en u binnen Twente blijft. U kunt hiervoor een rit boeken via Brookhuis via tel. (088) 460 7097.