Veelgestelde vragen over Officiële bekendmakingen

 1. Hoe kom ik aan een officiële publicatie van vóór het jaar 1995?
 2. Ik krijg de melding dat het certificaat niet geverifieerd kan worden, wat nu?
 3. Hoe kan ik een publicatie aanleveren voor www.officielebekendmakingen.nl?
 4. Ik heb problemen met het bekijken en/of printen van een officiële publicatie, wat kan ik doen?
 5. Kan ik ook deeplinken naar een officiële publicatie?
 6. Waar kan ik niet-dossierstukken (gepubliceerd in de Staatscourant) vinden?
 7. Waar kan ik de bijlagen vinden?
 8. Waar staat hoe en of Europese regelgeving in de Nederlandse wet is geïmplementeerd?
 9. Waarom is de nummering van de Staatscourant veranderd sinds november 2008?
 10. Waar vind ik informatie over de ontbinding van een huwelijk?
 11. Ik heb een attendering ingesteld, maar ik ontvang geen berichten in mijn mailbox. Wat kan ik daaraan doen?
 12. Ik heb een attendering ingesteld, maar ik heb slechts één keer een attendering gekregen. Hoe komt dat?
 13. Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Hoe kom ik aan een officiële publicatie van vóór het jaar 1995?

Overheid.nl biedt alleen digitale Officiële publicaties aan vanaf het jaar 1995. Heeft u oudere nummers nodig van Staatsbladen, Staatscouranten, etc., dan kunt u deze inzien bij grote (juridische) bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.

Daarnaast zijn de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995 voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar via de website Staten-Generaal Digitaal.

Ik krijg de melding dat het certificaat niet geverifieerd kan worden, wat nu?

Bij oudere versies van browsers / operating systems is het stamcertificaat 'Staat der Nederlanden Root CA' niet geïnstalleerd. Op deze PC's krijgt u de melding dat het certificaat niet geverifieerd kan worden. Op https://www.logius.nl/ondersteuning/pkioverheid/stamcertificaat-installeren/staat vermeld hoe u dit probleem kunt verhelpen.

Hoe kan ik een publicatie aanleveren voor de website www.officielebekendmakingen.nl?

Meer informatie over het aanleveren van kopij wordt beschreven op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties: http://koop.overheid.nl/producten/officiële-elektronische-publicaties/aanleveren-kopij. De plaatsing van de digitale bekendmaking is kosteloos.

Ik heb problemen met het bekijken en/of printen van een officiële publicatie, wat kan ik doen?

Het is van belang dat u de juiste versie van Adobe reader heeft geïnstalleerd. Is dat niet het geval, dan kunt u deze downloaden.

Kan ik ook deeplinken naar een officiële publicatie?

Ja, alle officiële publicaties vanaf 1995 hebben na de officiële elektronische bekendmaking een url waarnaar blijvend kan worden gedeeplinkt. De deeplink staat in de locatiebalk van uw browser als u een publicatie heeft geopend. De url zal er ongeveer uitzien als https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ [blad]-[jaargang]-[nummer].html

Voor bijvoorbeeld Staatsblad 2009 nummer 224 is het https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-224.html.

Een deeplink die start met https://www.officielebekendmakingen.nl/ linkt, als de dag is verlopen en de publicatie niet meer te vinden is op de bekendmakingssite, automatisch door naar het archief op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

Waar kan ik niet-dossierstukken van de Kamer vinden?

Niet-dossierstukken werden vóór 1 juli 2009 slechts incidenteel opgenomen in de databank. U kunt in de betreffende kamerstukken nalezen waar deze stukken ter inzage liggen. Vanaf 1 juli 2009 kunt u de niet-dossierstukken gewoon online vinden.

Waar kan ik bijlages vinden?

Bijlages van zowel de parlementaire stukken als van Staatsblad, Tractatenblad en Staatscourant worden bij officiële elektronische bekendmaking online gepubliceerd. De publicatie waarbij de bijlage hoort, zal een link bevatten naar deze bijlage. De bijlagen bij de kamerstukken kunnen ook los van het kamerstuk worden gevonden. Vóór 1 juli 2009 staan de bijlagen niet online. Meestal staat dan in de voetnoot in het betreffende Staatsblad waar de bijlage ter inzage ligt; vaak is dat bij het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer.

Waar staat hoe en of Europese regelgeving in de Nederlandse wet is geïmplementeerd?

Elk kwartaal stuurt het ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht naar de Tweede Kamer waarin de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van Europese richtlijnen wordt gegeven. Dit overzicht verschijnt als Kamerstuk onder de titel Uitvoering EG-Richtlijnen (Kamerstuk 21109).

Waarom is de nummering van de Staatscourant veranderd sinds november 2008?

Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking per 1 juli 2009 is de Staatscourant als papieren krant verdwenen. In plaats daarvan worden de Officiële publicaties uit de Staatscourant officieel elektronisch bekendgemaakt. Net zoals het Staatsblad en het Tractatenblad zal een Staatscourant bij elektronische bekendmaking maar één officiële publicatie bevatten. Het huidige editienummer van de krant wordt vervangen door een uniek publicatienummer.

De officiële verwijzing blijft stcrt [jaartal], [nummer].

De PDF's van de Staatscourant die tussen november 2008 en 1 juli 2009 op zoek.officielebekendmakingen.nl zijn geplaatst, kunnen worden gevonden via het oude krantnummer. Let op: de identifier van deze Staatscourantartikelen en daarmee de url volgen al wel de nieuwe nummering.

Waar vind ik informatie over de ontbinding van een huwelijk?

Huwelijksontbindingen zijn, evenals een aantal andere gerechtelijke aankondigen die in een openbaar register worden vastgelegd, privacygevoelige documenten. Daarom worden deze publicaties na 30 dagen niet meer gevonden via de zoekfunctie. De publicaties zijn nog wel te vinden door naar de bewuste datum te 'bladeren' (aanklikken met de muis). De bladermogelijkheid is te vinden aan de linkerkant van het zoekscherm.

Ik heb een attendering ingesteld, maar ik ontvang geen berichten in mijn mailbox. Wat kan ik daaraan doen?

Wanneer een attendering niet werkt, kunt u de volgende stappen nalopen:

 1. Controleer of de zoekvraag is opgeslagen. Hiervoor gaat u naar zoek.officielebekendmakingen.nl, vervolgens logt u in door rechts in het scherm op 'inloggen' te klikken. Daarna kunt u rechts in het scherm onder het kopje 'Acties' klikken op 'Beheren zoekvragen & attenderingen'. Als het goed is, is hier de zoekvraag opgeslagen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet u uw zoekvraag opnieuw opslaan.
 2. Let erop dat bij de opgeslagen zoekvragen de optie 'Attenderen' op 'ja' staat. Is dit niet het geval, dan kunt u dit aanpassen door op het wijzigingsicoon (het pennetje) achter de zoekvraag te klikken en daarna 'Attenderen op nieuwe resultaten' instellen op 'ja'. Vervolgens klikt u op 'Opslaan'.

Ik heb een attendering ingesteld, maar ik heb slechts één keer een attendering gekregen. Hoe komt dat?

U heeft waarschijnlijk gekozen voor publicaties van 'Vandaag' of 'Vorige week'. Dit wordt omgezet in een 'harde' datum. Het is dan mogelijk dat er maar één keer een attendering is geweest.

Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Kijk eventueel ook nog bij de andere overzichten met veelgestelde vragen en maak dan gebruik van het Reactieformulier.