Veelgestelde vragen over Wet- en regelgeving

  1. Wat is de geldigheid van de teksten in Wet- en regelgeving?
  2. Wanneer vind ik nieuwe of aangepaste regelingen op Overheid.nl?
  3. Waar kan ik de bijlagen vinden?
  4. Waar vind ik de Memorie van toelichting? Waar vind ik de Nota van toelichting?
  5. Hoe weet ik welke stukken betrekking hebben op de wet die ik heb opgezocht?
  6. Ik zie alleen maar wijzigingen staan, hoe kom ik aan de tekst van deze wijzigingen?
  7. Hoe kan ik alleen een selectie van artikelen printen of exporteren?
  8. Hoe zit het met de auteursrechten van wetten?
  9. Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Wat is de geldigheid van de teksten in Wet- en regelgeving?

Op Overheid.nl vindt u de teksten van geldende wet- en regelgeving vanaf 1 mei 2002 inclusief de wet- en regelgeving die na deze datum is vervallen, ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2003, verdragen vanaf 1 januari 2005 en beleidsregels (circulaires), regelgeving van ZBO's en de PBO vanaf 1 mei 2005. Kijk voor verdere informatie bij Help onder het kopje Inhoud.

Overheid.nl biedt geconsolideerde wet- en regelgeving aan. Dit betekent dat in de tekst alle eventuele wijzigingen tot op de datum van vandaag (of tot de datum die u instelt) zijn verwerkt. Als u op de knop 'toon wetstechnische informatie' (het afgeronde vierkantje met de letter ‘i’ geplaatst in het midden) rechtsboven klikt, opent een nieuw scherm. In het tabblad 'Overzicht van wijzigingen voor de regeling' ziet u vervolgens welke versie wanneer geldig is.

Wanneer vind ik nieuwe of aangepaste regelingen op Overheid.nl?

Wijzigingen in wetten en regelingen, maar ook nieuwe wetten en regelingen worden in 95% van de gevallen binnen twee werkdagen na publicatie verwerkt op Overheid.nl. Dit betreft alleen regelgeving die van kracht is. Wet- en regelgeving die nog niet van kracht is of nog voorligt voor besluitvorming kunt u opvragen via de wetstechnische informatie bij een regeling; hier vindt u hyperlinks naar de bijbehorende Kamerstukken en publicatiebladen in het onderdeel Officiële bekendmakingen.

Waar kan ik de bijlagen vinden?

Of de bijlagen van een nieuwe of aangepaste regeling worden gepubliceerd in het onderdeel Wet- en regelgeving hangt af van het ministerie dat de regeling uitvaardigt. Als u de bijlage niet aantreft, raadpleeg dan de relevante Kamerstukken via de wetstechnische informatie bij een regeling; u vindt dan hyperlinks naar de bijbehorende Kamerstukken en publicatiebladen, in het onderdeel Officiële bekendmakingen. De wetstechnische informatie vindt u achter de knop ‘toon wetstechnische informatie’ (het afgeronde vierkantje met de letter ‘i’ geplaatst in het midden) die rechts boven de wettekst staat en rechts naast het artikel. In het Staatsblad staat waar de bijlagen ter inzage liggen, meestal het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer.

Waar vind ik de Memorie van toelichting? Waar vind ik de Nota van toelichting?

De Memorie van toelichting is geen wet, maar een Kamerstuk dat een toelichting geeft op een wet. Vandaar dat de Memorie van toelichting niet te vinden is onder Wet- en regelgeving. U kunt deze (vanaf 1 januari 1995) vinden in het onderdeel Officiële bekendmakingen. Voor Kamerstukken vóór 1 januari 1995 kunt u terecht bij Staten-Generaal Digitaal. De Nota van toelichting vindt u eveneens in het onderdeel Officiële bekendmakingen, in het Staatsblad waarin de wet (wijziging) is gepubliceerd. Als u klikt op de knop 'toon wetstechnische informatie' (het afgeronde vierkantje met de letter ‘i’ geplaatst in het midden) rechtsboven bij een regeling, ziet u onderaan onder 'Overzicht van wijzigingen voor de regeling' in het nieuwe scherm verwijzingen naar de diverse Kamerstukken. Wanneer u op een link naar een Kamerstuk klikt, krijgt u een overzicht van de stukken die zijn opgenomen in het onderdeel Officiële bekendmakingen of Staten-Generaal Digitaal. De Memorie van toelichting heeft volgnummer drie.

Hoe weet ik welke stukken betrekking hebben op de wet die ik heb opgezocht?

Als u een wet of regeling hebt opgevraagd, ziet u boven in de tekst een balk met rechts de knop ‘toon wetstechnische informatie’ (het afgeronde vierkantje met de letter ‘i’ geplaatst in het midden). Als u op deze knop klikt, komt u in een scherm met wetstechnische informatie. U kunt daar zien wanneer de wet in werking is getreden en wanneer er wijzigingen op de wet hebben plaatsgevonden. Vermeld staan ook de nummers van de Kamerstukken die betrekking hebben op deze wijzigingen. Als u deze wilt inzien, klikt u door naar het onderdeel Officiële bekendmakingen.

Ik zie alleen maar wijzigingen staan, hoe kom ik aan de tekst van deze wijzigingen?

U vindt de tekst van de wijzigingen door te klikken op de knop ‘toon wetstechnische informatie’ (het afgeronde vierkantje met de letter ‘i’ geplaatst in het midden) rechts naast het artikel dat is gewijzigd. U ziet dan de bron van de wijziging, vaak een staatsblad of de Staatscourant. U kunt deze bron vervolgens opvragen in het onderdeel Officiële bekendmakingen. U krijgt dan het bestand te zien waarin de wijzigingen letterlijk te lezen zijn.

Hoe kan ik de hele wettekst of slechts een artikel of een selectie van artikelen printen of exporteren?

U kunt de hele wettekst printen of exporteren door te klikken op de printknop (‘druk de regeling af’) dan wel de downloadknop (‘sla de regeling op’) dat rechts naast de titel van de wet staat, helemaal boven aan de pagina. U kunt een artikel printen of exporteren door te klikken op de printknop (‘druk het regelingsonderdeel af’) dan wel downloadknop (‘sla het regelingsonderdeel op’) naast het artikel dat u wilt printen of exporteren.

U kunt een selectie printen of exporteren door in het scherm met zoekresultaten te klikken op het plusteken onder de gezochte wet (Toon elementen). Vink de gewenste artikelen aan. Klik daarna op ‘Toon aangevinkte elementen’. Vervolgens kunt u deze selectie printen of downloaden.

Bij grotere wetten, zoals binnen het Burgerlijk Wetboek, werkt dit laatste niet. De snelste manier is dan om bijvoorbeeld heel BW7 te exporteren en de artikelen die niet nodig zijn, te wissen.

Het is ook mogelijk hiërarchische onderdelen (bijvoorbeeld een volledig hoofdstuk) van een regeling te printen en te exporteren door te klikken op de print- dan wel downloadknop die rechts naast de titel van dat onderdeel staat.

Hoe zit het met de auteursrechten van wetten?

Wetteksten zijn geheel vrij van auteursrechten, zowel voor eigen gebruik als voor commerciële activiteiten.

Wat moet ik doen als mijn vraag hier niet bij staat?

Kijk eventueel ook nog bij de andere overzichten met veelgestelde vragen en maak dan gebruik van het Reactieformulier.