Zoekresultaat

1 - 3 van de 3 Resultaten
Onderwerp omgevingsvergunning
Uitgever Ferwerderadiel
  • 31 januari 2011: omgevingsvergunning verstrekt (reguliere procedure)

    Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de...

  • 5 januari 2011: omgevingsvergunning (reguliere procedure) verstrekt

    Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de...

  • 29 november 2010: terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo

    Aangezien ons college voornemens is voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de aanvraag met ingang van 2 december 2010 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage op het...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties