Zoekresultaat

1 - 10 van de 771 Resultaten
Postcode 2492
Uitgever Het Bildt
Sorteren op:
 • 15-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning:

  Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

 • 15-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning:

  Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

 • 15-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning:

  <xml> </xml> Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

 • 15-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning:

  Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

 • 15-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning:

  Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

 • 15-12-2010: Sloopvergunning verleend:

  Belanghebbenden kunnen op grond van de AWB binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders tegen het besluit waarbij vergunning/ontheffing is verleend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten...

 • 15-12-2010: Reguliere bouwvergunning/intheffing bestemmingsplan

  Belanghebbenden kunnen op grond van de AWB binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders tegen het besluit waarbij vergunning/ontheffing is verleend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten...

 • 15-12-2010: Omgevingsvergunning reguliere procedure:

  Belanghebbenden kunnen op grond van de AWB binnen een termijn van zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders tegen het besluit waarbij vergunning/ontheffing is verleend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten...

 • 15-12-2010: Ontheffing bestemmingsplan ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

  Het bouwplan ligt vanaf 16 december 2010 voor de duur van 2 weken ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode bestaat er voor eenieder de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze aan ons college kenbaar te maken.

 • 8-12-2010: Aanvraag omgevingsvergunning

  <xml> </xml> Tegen de ingekomen aanvragen kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Wel kunt u informatie inwinnen bij de afdeling Wonen van de gemeente het Bildt.

Verfijn zoekopdracht

Acties