Zoekresultaat

50729 Resultaten
 • Displays en Ecobins (sandwichborden)

  Ecobin Nederland B.V. verzorgt in de gemeente Putten de buitenreclame op Displays, die aan lantaarnpalen langs de in- en uitvalswegen zijn bevestigd en op de Ecobin reclamezuilen/afvalbakken, die in het centrum staan. Deze promotievorm is beschikbaar voor zowel commerciële als niet commerciële partijen. Voor lokale verenigingen en charitatieve instellingen geldt een gereduceerd tarief. Het formaat van de te plaatsen posters is A1 (594 x 840mm). Ecobin plaatst en verwijderd de posters op de overeengekomen data. Posters worden door Ecobin beschermd, zodat weer en wind geen invloed hebben op de zichtbaarheid van de uitingen. Per periode kunnen 4 series van elk 25 posters geplaatst worden; één serie bestaat uit 16 posters op de Displays aan de in- en uitvalswegen en 9 posters verdeeld over de in het centrum geplaatste Ecobins. In het centrum kunnen ook reclamevlakken per stuk gehuurd worden.

 • Doelgroepensubsidie jongeren tot 18 jaar

  Puttense verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het aantal leden die jonger zijn dan 18 jaar. Van deze subsidieregeling zijn sportverenigingen uitgesloten, deze verenigingen kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen.  >> Doelgroepensubsidie jongeren tot 18 jaar online aanvragen  Een maatschappelijk actieve vereniging met minimaal 1 actief lid kan voor het aantal leden een subsidie ontvangen in de categorieën: jongeren tot 18 jaar of; ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Een maatschappelijk actieve vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op een basisbedrag van maximaal € 200,00. Per jeugdlid ontvangt de betreffende vereniging maximaal € 10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Jongeren tot 18 jaar’ is € 4.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per actief lid naar beneden bijgesteld.  

 • Doelgroepensubsidie ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

  Puttense verenigingen kunnen  subsidie aanvragen voor ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Van deze subsidieregeling zijn sportverenigingen uitgesloten, deze verenigingen kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen.  >> Doelgroepensubsidie ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd online aanvragen Een maatschappelijk actieve vereniging met minimaal 1 actief lid kan voor het aantal leden een subsidie ontvangen in de categorieën: jongeren tot 18 jaar of; ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Een vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op een basisbedrag van maximaal €200,00. Per lid vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de betreffende vereniging maximaal €10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd’ is per jaar maximaal € 4.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per actief lid naar beneden bijgesteld.

 • Echtscheiding

  Als u wilt scheiden of een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, dan moet u via een advocaat een melding indienen bij de rechtbank. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. 

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Een aangifte ''eerste inschrijving'' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan.De aangifte dient binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland in persoon te geschieden. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen. Ook kinderen moeten in persoon verschijnen.

 • Erkenning kind

  Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken. >> Afspraak maken voor erkenning van uw kind De vader kan een kind erkennen als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kan deze partner het kind erkennen als zij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Dit kan ook als de verwekker van het kind een bekende zaaddonor is. De biologische moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Als de biologische moeder geen Nederlandse is en de vader of vrouwelijke partner wel, kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind: Voorwaarden Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit. Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen 1 jaar uw biologische ouderschap aantonen. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed. Het DNA-onderzoek moet u laten doen door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet. Let op dat u dit binnen 1 jaar na de erkenning laat doen.

 • Erkenning moederschap

  Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken. >> Afspraak maken voor erkenning moederschap U bent zwanger en u bent getrouwd met uw vrouwelijke partner of u heeft samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Voorwaarden Bent u niet getrouwd met uw vrouwelijke partner? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vrouwelijke het kind erkennen. Heeft u gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan uw partner of de zaaddonor het kind erkennen. Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt. Heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u getrouwd? De moeder en de getrouwde of geregistreerde vrouwelijke partner hebben volgens de wet samen het ouderlijk gezag.

 • Erkenning ongeboren vrucht

  Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken. >> Afspraak maken voor erkenning ongeboren vrucht Voorwaarden De erkenner is 16 jaar of ouder. De erkenner is geen familie van de moeder. Er zijn niet al 2 ouders. De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

 • Erkenning voor geboorte of later

  Als u niet getrouwd bent en samen een kind heeft, kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader. U kunt het kind voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht), tegelijk met de geboorteaangifte of op een later moment erkennen. Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond, dan moet er contact opgenomen worden met de afdeling Burgerzaken. >> Afspraak maken voor erkenning voor geboorte of later Schriftelijke toestemming Als het kind jonger is dan 12 jaar, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan heeft u de schriftelijke toestemming nodig van moeder en kind. Als het kind ouder is dan 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind zelf nodig. Ouderlijk gezag Als u een kind heeft erkend, betekent dat niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Het ouderlijk gezag kunt u na de geboorte regelen via www.rechtspraak.nl  Wilt u dat uw kind dezelfde achternaam krijgt als de vader? Kijk dan bij meer informatie 'Naamskeuze bij erkenning'.  Voorwaarden De man erkent het kind bij de gemeente waar het kind geboren is. De vader is 16 jaar of ouder. De vader is geen familie van de moeder. Er zijn niet al twee ouders. De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

 • Evenementenvergunning

  Het is verboden zonder evenementvergunning een evenement te organiseren. Een evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, concert,optocht, kermis of circus. >> Evenementenvergunning online aanvragen >> Aanvraagformulier evenementenvergunning downloaden (PDF) >> Aanvraagformulier evenementenvergunning op het evenemententerrein downloaden (PDF) >> Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C ontheffing downloaden (PDF)

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties