Zoekresultaat

133 Resultaten
Toon producten van Bergen op Zoom
 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal kan de uitvaartondernemer dit voor u doen. Via deze knop met e-herkenning Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.U kunt ook bellen of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie over het uitstellen van de begrafenis of crematie bij 'Uitstel begrafenis of crematie, toestemming'.

 • AED-apparaten

  In de gemeente Bergen op Zoom zijn AED-apparaten beschikbaar. Deze Automatische Externe Defibrillatoren helpen u bij de reanimatie in het geval van een hartstilstand.  Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. AED's zitten in een speciale kast waarop het groene logo staat. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED kopen en ophangen. Info Klik hier voor locaties van alle AED's in de gemeente Bergen op Zoom. Klik hier voor meer informatie over AED-apparaten.

 • Afval

  Huishoudelijk afval wordt in deze gemeente door het bedrijf Saver ingezameld. Er zijn containers voor: GFT (groente-, fruit- en tuinafval)  papier restafval Op de website van Saver vindt u informatie over: grof vuil de milieustraat de Saverpas containers Wilt u asbest inleveren? Lees hier wat u moet doen. Campagne Samen aan de bakSamen aan de bak is een initiatief van Saver en de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht. Ons doel is zowel simpel als ambitieus: van nu ca. 185 kilo restafval per persoon per jaar naar 100 kilo per persoon per jaar. Samen aan de bak spoort inwoners aan om nóg beter aan de bak te gaan met het scheiden van afval, voor een beter milieu, minder restafval en een betere toekomst! Meer informatie vindt u op samenaandebak.nl.

 • Afwijking van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.  Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken: Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven. Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht.  Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die een drank- en horecavergunning hebben. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing.

 • Antireclamesticker ophalen

  U kunt bij ons een antireclamesticker ophalen.  Welke stickers zijn er? Een NEE/NEE sticker. Dan krijgt u geen reclame, huis-aan-huisbladen of telefoongids meer.  Een NEE/JA sticker. Dan krijgt wél de huis-aan-huisbladen. U krijgt geen telefoongids of reclame. Via onderstaande links kunt u aangeven dat u de telefoongids wilt ontvangen of opzeggen.

 • As verstrooien

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur. Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op: de verharde weg gemeentelijke begraafplaatsen crematoriumterreinen Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen. In de Verordening Lijkbezorgingsrechten staan de bedragen voor een asverstrooiing binnen de gemeente Bergen op Zoom. 

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest uit een gebouw wilt verwijderen? Dan moet u dat melden bij de gemeente via het Omgevingsloket . Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat wanneer en onder welke voorwaarden gemeld moet worden. Het asbest moet meestal verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (zie Ascert voor een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven). Voor kleine hoeveelheden geschroefde golfplaten (<35m2 per kadastraal perceel) geldt een andere procedure. Ook dit moet u melden in het Omgevingsloket. Maar dan krijgt u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging. Hiermee kunt u het asbest afgeven bij Saver. Grotere hoeveelheden of andere asbesthoudende materialen mag u niet zelf afvoeren. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. En u moet het melden via het Omgevingsloket. Hiervoor geldt een procedure van 4 weken. Aan de melding moet een asbestinventarisatierapport toegevoegd worden. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Bergen op Zoom

Geen verfijning beschikbaar.

Acties