Zoekresultaat

42 Resultaten
Toon producten van Bunschoten
 • Milieustraat

  Op het aanbiedstation aan de Groeneweg kunt u uw afval gescheiden inleveren. Het aanbiedstation is bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Te denken valt aan: Extra groenafval in de zomermaanden; Klein chemisch afval; Bouwpuin; Asbest (mits goed verpakt); Huisraad.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: ouders; nationaliteit; huwelijk of geregistreerd partnerschap; overlijden; inschrijving in de BRP; verblijfplaats (adres); kinderen; verblijfstitel (als u uit een ander land komt); gezagsverhouding en curatele; reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart); kiesrecht.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. De gemeente bewaart ook akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten Burgerlijke Stand aanvragen als u in Bunschoten bent geboren of gehuwd.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

 • Bijstand, verandering doorgeven

  Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. U bent verplicht om deze veranderingen direct door te geven aan de gemeente.

 • Bijstand, uitkering

  De uitvoeringsorganisatie verzorgt de dienstverlening aan cliënten van Sociale Zaken van de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest. U kunt bij hen terecht voor informatie over onderwerpen die te maken hebben met werk, inkomen en uitkering. Dit geldt ook voor informatie over de Participatiewet. Zie https://www.bbsuo.nl/

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent. Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kan in Bunschoten geparkeerd worden op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, in alle blauwe zones en op alle parkeerplaatsen.

 • Gokautomaat plaatsen

  Bent u van plan een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf te plaatsen? Voor het plaatsen van een van netgenoemde spelautomaten heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente. Let op: Cafés en restaurants mogen maximaal 2 spelautomaten plaatsen. Laagdrempelige horecaondernemingen als ijssalons, cafetaria's en shoarmazaken mogen geen kansspelautomaten plaatsen, uitsluitend behendigheidsautomaten.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Bunschoten

Geen verfijning beschikbaar.

Acties