Zoekresultaat

174 Resultaten
Toon producten van Buren
 • Verkiezingen 2019

  Provinciale Statenverkiezing 20 maart 2019 Bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden. Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 Bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur. Europese verkiezingen 23 mei 2019 Bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.  

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Als u online een afspraak wilt maken, kies dan voor Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens.

 • Melding knalapparatuur

  In onze gemeente wordt veel groente en fruit geteeld. Veel gewassen zijn gevoelig voor vraatschade door vogels en wild. De vogels verjagen gebeurt vaak met een knalapparaat. In onze gemeente moet u het gebruik daarvan melden. Beleidsregels: Een knalapparaat mag worden gebruikt in de periode mei tot en met oktober. Een knalapparaat mag worden gebruikt tussen 07.00 uur en 21.00…

 • Burense visie op het kind

  Waarom een visie op het kind? Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet en daarmee voor het welzijn van kinderen. De gemeente ging in 2016 in gesprek met schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Buren. In 2017 werd tijdens een werkbijeenkomst op de school in Beusichem gewerkt aan de bouwstenen voor de Burense…

 • Pachtgrond

  De gemeente Buren geeft 12 percelen grond in pacht uit: in Buren, Erichem, Lienden, Ommeren, Zoelen en Zoelmond. Deze percelen worden voor drie jaar in pacht uitgegeven. Hieronder volgt per perceel een korte beschrijving.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Buren kunt u vinden op de website overheid.nl.

 • Huisvesten buitenlandse werknemers

  Binnen de gemeente Buren zijn veel ondernemers actief in de fruitteelt. Deze sector is op piekmomenten vaak afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland. Normaal gesproken regelen we huisvesting in het bestemmingsplan. Maar bij sommige bedrijven is dat niet geregeld. Momenteel wordt er gewerkt aan beleid voor deze huisvesting, maar in de tussentijd moet de ondernemer ook zijn werk kunnen…

 • Afval scheiden, heel gewoon!

  Per 1 juli 2019 verandert de manier waarop Avri het afval bij u ophaalt. Plastic, gft en papier haalt Avri bij u op. Restafval brengt u weg naar een ondergrondse container in de wijk.

 • Zienswijze indienen

  Wat is een zienswijze? Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen…

 • Beheer openbare ruimte

  Gemeente en bewoners zien de openbare ruimte als één geheel. De plek waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd en verplaatst wordt. Om dit goed te kunnen managen zijn er spelregels nodig. Deze spelregels (lees beleid) zijn opgenomen in het integraal beleidsplan 2016-2020. Het overige beleid vindt u in het beheerplan wegen 2016-2045, het beheerplan riolering en het uitvoeringsplan baggeren 2016-2032. De afvalverwerking en…

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Buren

Geen verfijning beschikbaar.

Acties