Zoekresultaat

27 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Archief van de gemeente Capelle aan den IJssel

  Het Capelse gemeentearchief  van voor 1986 en het Capelse bouwarchief van voor 1949 is ondergebracht bij het VADA archieven in Nijverdal. Het Capelse gemeentearchief vanaf 1986 en het Capelse bouwarchief vanaf 1949 kunt u inzien op het gemeentehuis.  Raadpleeg ook de landelijke database om archieven te vinden over Capelle aan den IJssel.  Archiefstukken van voor 1986 en bouwtekeningen van voor 1949 Zoekt u een archiefstuk van voor 1986 of een bouwtekening van voor 1949? Op de website van archieven.nl vindt u de Capelse inventarissen. u kunt deze op 3 manieren inzien: Inzien bij VADA Archieven Neem contact op met VADA Archieven via 0548-631212 of per e-mail info@vada.nl Het archief is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur open. U kunt ook langs bij VADA Archieven aan de Marconistraat 3 te Nijverdal. Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u van het station worden opgehaald door een medewerker van Vada. Vraag dit wel van te voren aan. Inzien op het gemeentehuis Het raadplegen van archiefmateriaal kan ook op het gemeentehuis. Dit gaat op afspraak. De unit Documentaire Informatievoorziening is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 010 - 2848882. De archiefstukken worden door VADA Archieven op het gemeentehuis bezorgd, waar u ze kunt inzien. Digitaal inzien U kunt de archiefstukken van VADA ook digitaal inzien. Vraag via info@vada.nl de gewenste inventarisnummers op. VADA streeft ernaar om alle aanvragen de volgende werkdag beschikbaar te stellen. De scans worden als Pdf-bestand per mail toegestuurd. Let op, u betaalt kosten voor het scannen. U vindt deze onder het kopje 'kosten'. Archiefstukken vanaf 1986 of bouwtekeningen vanaf 1949 Wilt u navraag doen over Capelse archiefstukken vanaf 1986 of archiefstukken uit het bouwarchief vanaf 1949? Dit kan bij de unit Documentaire Informatievoorziening. Binnen een dag neemt de archiefmedewerker telefonisch contact met u o pen kunt u bespreken welke archiefstukken u nodig heeft. Neem contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 14010 en vraag naar het Archief. De unit Documentatie Informatievoorziening is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. Historisch archief Capelle In het Historisch archief Capelle vindt u; aktes en registers van de burgerlijke stand uit de periode 1811- 1964,  doop, trouw en begraafboeken van voor 1811 en  het Capelse beeldarchief. Kosten Archief in het gemeentehuis Voor het inzien van archiefstukken op het gemeentehuis van na 1986 of een bouwtekening van na 1949 betaalt u zoekkosten. Ons tarief is 13,75 euro per besteed kwartier, ongeacht het resultaat. Ook betaalt u kosten voor het maken van kopieën, zowel op papier als digitaal. VADA Archieven Voor archiefstukken van voor 1986 of bouwtekeningen van voor 1949 kunt u terecht bij VADA Archieven. Zij rekenen geen prijzen voor het zoeken. Wel gelden dezelfde prijzen voor het kopiëren, scannen en digitaal inzien. Kopieën Ook betaalt u voor het maken van kopieën (formaat A4 tot A0). Er kunnen papieren of digitale kopieën worden gemaakt. Digitale kopieën worden als PDF-A bestand aangeleverd en kunnen afhankelijk van de hoeveelheid meteen worden gescand. Deze kunnen wij dan op uw eigen usb-stick zetten. Papieren kopieën groter dan A3 kunt u binnen 3 werkdagen ophalen of kunnen wij per post verzenden. De prijzen voor het maken van digitale of papieren kopieën zijn: A4-formaat à € 0,11 excl. BTW A3-formaat à € 0,22 excl. BTW A2-formaat à € 5,05 excl. BTW A1-formaat à € 7,06 excl. BTW A0-formaat à € 9,08 excl. BTW De tarieven voor het inzien van archiefstukken en het maken van (digitale) kopieën zijn bepaald in de legesverordening en worden jaarlijks geactualiseerd.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid: als het breekt of afbrokkelt komen er kankerverwekkende vezels vrij. Als u asbest wilt verwijderen, neemt u altijd contact met ons op. Bij minder dan 35m2 hoeft u het alleen gratis bij de gemeente te melden, door het Meldingsformulier asbest particulieren (pdf, 116,42kb) in te vullen. Verwijdert u meer dan 35m2? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Met de Mededeling onder Voorschriften (die u krijgt door melding te doen) kunt u asbest gratis afleveren bij het afvalbrengstation. Digitaal aanvragen of melden Een omgevingsvergunning voor slopen vraagt u als particulier of ondernemer aan via het omgevingsloket. Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt hier ook gratis melding doen als u minder dan 35m2 asbest wilt verwijderen. Voor digitaal aanvragen of melden heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Vergunningcheck Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe anoniem zonder in te loggen de vergunningcheck. Asbest melden: minder dan 35m2 Als u minder dan 35m2 asbest wilt verwijderen, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet wel melding doen bij de gemeente. Dit doet u door het Meldingsformulier asbest particulieren (pdf, 116,42kb)  in te vullen en in te leveren op het kantoor van de gemeentewerf. De gemeentewerf van Capelle aan den IJssel vindt u aan de Groenedijk 12. Telefonisch bereikbaar op 010 - 284 86 30. Het asbest levert u gratis af bij het afvalbrengstation. Per post U kunt het ingevulde formulier ook per post opsturen naar de gemeente. U krijgt dan binnen 8 dagen de Mededeling onder Voorschriften toegestuurd. Postadres: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. Unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Asbest verpakken Verklein of breek het asbest niet, dan komen de kankerverwekkende vezels vrij. Verpak de asbest luchtdicht in speciale folie, dat u op vertoning van uw Mededeling gratis ophaalt bij het afvalbrengstation. Verpak, indien van toepassing, maximaal 2 dakplaten per pakket. Voorzie een asbestpakket van een sticker met het opschrift: ‘Voorzichtig: bevat asbest’. Let op! Asbesthoudend of verdacht materiaal mag alleen op het Afvalbrengstation worden aangeboden met een door de gemeente ondertekend asbest meldingsformulier. Niet ondertekende formulieren zijn niet geldig en worden niet op het Afvalbrengstation geaccepteerd. Meer informatie over asbest In het Informatiecentrum op het gemeentehuis zijn informatiebrochures beschikbaar over asbest. Voor vragen kunt u ook bellen met: het Informatiecentrum: 14010 de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 69 Van Gansewinkel: 0180 - 53 07 30 Ook vind u veel informatie over asbest en de wet- en regelgeving op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Belastingen: bezwaar maken

  U ontvangt jaarlijks aan het eind van de maand januari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de hoogte van de belastingaanslag? Maak digitaal bezwaar. Digitaal bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen en heffingen? Maak met behulp van uw DigiD-inlogcode digitaal bezwaar. U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Schriftelijk bezwaar maken Bent u het niet eens met de opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen? Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. hoofd unit Belastingen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. De gemeente stuurt u binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging. Afhandeling bezwaar Het hoofd van de unit Belastingen neemt uw bezwaar in behandeling. Ons streven is om uw bezwaar binnen het huidige belastingjaar af te handelen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt in beroep gaan. Meer informatie hierover leest u in de uitspraak van het bezwaar die u van ons ontvangt. Meer informatie Ga voor meer informatie naar de pagina's  Belasting meest gestelde vragen Belastingen

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het als burger, bedrijf of instelling niet eens met een beslissing (beschikking) van de gemeente? Dan kunt u hiertegen digitaal bezwaar indienen. Vanaf de dag na bekendmaking van het besluit, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Niet eens met uw WOZ-beschikking? Dan maakt u bezwaar tegen WOZ.  Uw bezwaar indienen Digitaal bezwaar maken Om digitaal uw bezwaar in te dienen, heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u dit nog niet, dan kunt u eerst een DigiD-inlogcode aanvragen Stuur uw bezwaarschrift digitaal in. Schriftelijk bezwaar maken Een schriftelijk bezwaar stuurt u naar het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Als u een schriftelijk bezwaarschrift wilt indienen, doet u dat door het Bezwaarschriftenformulier (pdf, 73,73kb) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel  Wat vermeldt u in het bezwaarschrift? U moet een aantal gegevens vermelden op uw bezwaarschrift: uw naam en adres de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven de reden van bezwaar een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht handtekening Afhandeling bezwaar U krijgt een schriftelijke bevestiging, zodra het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Uw bezwaarschrift wordt in veel gevallen voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Daarna neemt het bestuursorgaan, binnen 12 weken na het indienen van uw bezwaarschrift, een beslissing. Soms wordt dat met 6 weken verlengd.  Termijn: beslissing en verlenging De gemeente moet hierover binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan met 6 weken verlengd worden. Als er aanleiding is om de termijn te verlengen of op te schorten, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Het kan voorkomen dat we u vragen om meer over uw bezwaarschrift te vertellen aan een medewerker van de gemeente. Beroepschrift Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan door een Beroepschrift in te dienen. Meer informatie Ga naar de pagina Bezwaren en Beroep. Of neem contact op via telefoonnummer 14010 of het Contactformulier.

 • Erkenning geboren kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind beide toestemming geven. Voor erkenning van een geboren kind maakt u een afspraak. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. De erkenner en moeder moeten beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Voorwaarden erkenning geboren kind Om een kind te erkennen is het volgende nodig: de persoonlijke aanwezigheid van de moeder en de erkenner een geldig legitimatiebewijs van de moeder en de erkenner de toestemming van de moeder. Als het kind ouder dan 12 jaar is moet hij/zij dit ook doen Als het kind niet in Nederland is geboren, moet u de geboorteakte van het kind meenemen Als de moeder is geboren in het buitenland moet u ook de volgende documenten meenemen: een geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd) een bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden) Achternaam kind Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. U kunt de achternaam van de erkenner kiezen, als u geen keuze maakt krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken.   Gezag regelen Door een kind na geboorte te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank. Erkenning: niet automatisch Nederlandse nationaliteit Als een kind na de geboorte erkend wordt door een Nederlandse man of vrouw, krijgt het niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Neem voor meer informatie contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 010.

 • Geboorte aangeven

  Nadat een kind geboren is, moet u binnen 3 dagen aangifte van geboorte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen tellen daarbij niet mee. Een ambtenaar van de burgerlijke stand neemt het kind op in de registers. Deze registratie is het bewijs van de geboorte van een persoon. U kunt alleen geboorteaangifte doen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Ouders niet getrouwd Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgelijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind beide toestemming geven. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. Meenemen Voor de aangifte neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs het legitimatiebewijs van de moeder (als u niet met de moeder bent getrouwd) met de aangever een bewijs van geboorte (bijvoorbeeld een doktersverklaring) een trouwboekje (indien van toepassing) een akte van erkenning van het kind (indien van  toepassing) Wie mag geboorteaangifte geboorte doen? U bent bevoegd aangifte van een geboorte te doen als: u de vader of moeder van het kind bent u bij de geboorte aanwezig was de geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden u het hoofd of een gemachtigde van de inrichting bent waar het kind is geboren Als er geen bevoegd of verplicht persoon is, doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte van de geboorte. Verblijfsvergunning geboorte niet-Nederlands kind Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Vraag dan een verblijfsvergunning voor hem/haar aan. Neem hiervoor contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via telefoonnummer:  088-0430430

 • Persoonsgegevens corrigeren in de basisregistratie personen

  Kloppen uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Geef het door, zodat wij het snel in orde kunnen maken. U kunt een wijziging van uw gegevens in de basisregistratie laten maken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. U merkt dit bijvoorbeeld op als u een document van de gemeente ontvangt. Nadat u het verzoek heeft ingediend, controleren wij de gegevens. Dit doen we door het nagaan van bijvoorbeeld uw geboorteakte. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Corrigeren gegevens: wat hebben we nodig Om uw persoonsgegevens te corrigeren hebben wij van u nodig: geldig legitimatiebewijs document waarin de onjuiste gegevens staan bewijs van de juiste gegevens (let op: als u documenten uit het buitenland toont dienen deze aan de legalisatie en verificatie-eisen te voldoen) Bericht van correctie Wij laten u bij sommige correcties schriftelijk weten dat de gegevens zijn aangepast. Als u geen schriftelijk bericht krijgt, geven wij dat aan bij de intakebalie. Correcties niet uitgevoerd? Hebben wij de correcties in de basisregistratie personen (BRP) niet uitgevoerd? U kunt hier tegen in bezwaar gaan.

 • Grond kopen of huren van de gemeente

  Wilt u grond van de gemeente kopen of huren?  U moet aan bepaalde criteria voldoen om gemeentegrond te kunnen kopen of huren. De afhandelingstermijn van uw aanvraag is maximaal 14 weken.  Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Aanvragen Voor het kopen of huren van gemeentegrond kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Uw aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en dergelijke) om welke grond het gaat, inclusief situatieschets of foto en afmetingen Stuur deze gegevens digitaal via ons Contactformulier. Stuur uw aanvraag per post naar: Gemeente Capelle aan den IJssel unit Grondzaken en Geo-informatie t.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Criteria grond kopen of huren Als u grond van de gemeente wilt kopen of huren, moet u aan de volgende criteria voldoen: De te kopen/huren grond grenst rechtstreeks aan uw perceel. U, de aanvrager, bent de eigenaar van dit perceel. Grond die op een later tijdstip nodig is bij de herinrichting van de openbare ruimte of bij andere stedelijke ontwikkelingen, wordt niet verkocht. Deze grond kan wel tijdelijk verhuurd worden. Als de grond de ruimtelijke structuur van de stad of wijk als geheel versterkt (wijkgroen of bovenwijks groen), is de grond niet beschikbaar voor uitgifte. Als de verkoop/verhuur van grond de kwaliteit van de buurt aantast, wordt de grond niet uitgegeven. Er moet voldoende afstand tot wegen, paden, speelplekken, parkeerplaatsen en boomstructuren blijven. Is dit door uitgifte niet meer het geval, dan is verkoop/verhuur ongewenst. Als een situatie na uitgifte vanuit verkeers- of sociaal oogpunt onveilig wordt, wordt de grond niet uitgegeven. Wij kijken bij beoordeling naar de situatie van verschillende gebruikers, zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en omwonenden. Bepaalde kabels van nutsvoorzieningen mogen niet in uit te geven grond liggen. In zo’n geval is de grond niet beschikbaar voor verkoop/verhuur. Civiele kunstwerken of omliggende bebouwing blijven na uitgifte goed bereikbaar. Zo niet, dan wordt de grond niet uitgegeven. Het onderhoud van de openbare ruimte blijft na uitgifte efficiënt. Kleine stukken restgroen zijn lastig en onnodig kostbaar in onderhoud. In zo’n geval wordt de grond niet uitgegeven. Kosten en afhandelingstermijn Kopen Particulier gebruik vaste grondprijs: eerste 100 m2 € 175 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 150 per m2 uitgeefbaar daaropvolgend: 200 - 500 m2 € 125 per m2 uitgeefbaar boven 500 m2: taxatie Genoemde tarieven zijn kosten koper. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting (2%), notariskosten en kadastraal recht. U kunt voor al deze kosten vrijblijvend een offerte bij een notaris aanvragen. Huren Particulier gebruik als (sier)tuin eerste 100 m2: € 15 per m2 daaropvolgend: 100 - 200 m2 € 13 per m2 daaropvolgend: vanaf 200 m2 € 11 per m2 Het minimum huurbedrag is € 75,-. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u eenmalig € 35,- administratiekosten. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). Afhandelingstermijn Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 14 weken: een aanbiedingsbrief met koop- of huurovereenkomst, of een afwijzingsbrief waaruit blijkt dat de grond niet voor koop of huur in aanmerking komt. Groene erfafscheiding verplicht Als u gemeentegrond koopt of huurt, bent u verplicht om een groene erfafscheiding te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een groene haag of gaasconstructie met klimopbeplanting. Hiermee houdt u uw buurt groen. Bouwen? Omgevingsvergunning Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Vergeet niet te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Meer informatie Bel nar 14010 en vraag naar de unit Grond, Geo en Wonen.

 • Handtekening legaliseren

  In sommige situaties heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. Dat is een handtekening waarvan de burgemeester heeft verklaard dat hij ‘echt’ is. Een gelegaliseerde handtekening heeft u bijvoorbeeld nodig als u een niet-Europeaan uitnodigt om in Nederland te verblijven. U kunt alleen een handtekening laten legaliseren als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. Afspraak maken Wilt u langskomen om uw handtekening te legaliseren? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Kosten Voor de legalisatie van uw handtekening betaalt u € 9,05. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Meenemen U moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Bewijs van garantstelling voor niet-Europeaan Wanneer een niet-Europeaan in Nederland wil verblijven, eist de ambassade dat hij een garantsteller heeft. Voor de garantstelling of uitnodiging van een vreemdeling heeft u een gelegaliseerde handtekening nodig. U kunt het formulier Bewijs van garantstelling (pdf 104,63) downloaden. Vul het formulier thuis vast in en maar plaats uw handtekening nog niet. Uw handtekening zet u pas op het gemeentehuis onder het formulier. De gemeente zet een stempel op het formulier. De stempel zegt alleen iets over uw handtekening, niet over de inhoud van het formulier.

 • Klacht indienen

  Losliggende stoeptegel? Geluidsoverlast? Riool verstopt? Zwerfvuil? Of een andere klacht over de buitenruimte maak dan een melding openbare ruimte. Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Ook als u te weinig, onjuiste of misleidend bent geïnformeerd of geen reactie krijgt op vragen. Klacht indienen U kunt digitaal gebruikmaken van de klachtregeling.  Schriftelijk indienen Schriftelijke klachten stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze van behandeling. Stuur het volledig ingevulde Klachtenformulier (pdf, 57,29kb) naar:  Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. college van burgemeesters en wethouders Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Afhandeling klacht Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over medewerkers en afdelingen. Elk afdelingshoofd heeft een klachtencoördinator. De klachtencoördinator onderzoekt de situatie. U en degene over wie uw klacht gaat, krijgen beide de kans om het verhaal te vertellen. Het afdelingshoofd geeft vervolgens een oordeel over uw klacht. U krijgt schriftelijk bericht van het oordeel. Voor behandeling van klachten over afdelingshoofden, directeuren, een gemeentesecretaris of (leden van het) gemeentebestuur gelden aparte regels. De gemeentelijke ombudsman Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klachtbehandeling, dan kunt u de klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Capelle aan den IJssel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties