Zoekresultaat

72 Resultaten
Toon producten van Culemborg
 • Subsidie buurtpreventie

  Buurtpreventieteams kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen. In een buurtpreventieteam werken inwoners van een buurt in Culemborg samen om de fysieke en sociale veiligheid te verbeteren. Daar waar nodig gebeurt dit in samenwerking met politie en gemeente.

 • Subsidieaanvraag algemene subsidieverordening

  De gemeente Culemborg geeft jaarlijks diverse subsidies. De algemene spelregels rondom subsidies staan beschreven in de Algemene subsidieverordening Culemborg 2014. In het jaarlijkse subsidieprogramma beschrijft de gemeente op welke beleidsterreinen er voor wie subsidie beschikbaar is voor dat kalenderjaar.

 • Parkeervergunning

  In bepaalde gebieden in de gemeente moet u betalen om te parkeren. Als u in zo'n gebied woont, kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Met een parkeervergunning kunt u uw voertuig meestal overal in het gebied parkeren. Bewoners en bedrijven van het gereguleerde gebied komen in aanmerking voor een vergunning op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Direct aanvragen kan via het e-loket parkeren.

 • Evenement organiseren

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

 • Barbecue / straatfeest

  Als u een barbecue/straatfeest (besloten feest) wilt organiseren op de openbare weg, dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

 • Aangifte geboorte

  Heeft u een kind gekregen en is het geboren in Nederland? Dan moet u het aangeven bij de gemeente waar het kind is geboren. Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u extra kosten, dan kunt u de gemeente vragen hieraan mee te betalen: bijzondere bijstand. Het gaat om kosten boven €130,-

 • Aanpak fietsenoverlast stationsgebied

  Op het station mogen fietsen alleen in de rekken en (overdekte) fietsenstallingen worden gestald. De gemeente Culemborg pakt de overlast van fietsen in het stationsgebied aan. Dit om de overlast van wildparkeren te verminderen, de bereikbaarheid van het station te verbeteren, de stationsomgeving te verfraaien en het fietsgebruik te stimuleren.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, heeft u misschien in recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

 • Kinderopvang met sociaal medische indicatie

  U komt niet in aanmerking voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang. Toch is opvang is wel noodzakelijk op sociaal medische gronden. Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten van opvang aanvragen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Culemborg

Geen verfijning beschikbaar.

Acties